Best Deal Viagra
หน้าแรก กิจกรรม/โครงการ
การให้บริการ กิจกรรมและโครงการของ STKS

STKSฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดำเนินการหลากหลายกิจกรรมโดยมุ่งเน้นการสร้างความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหลากหลายสาขาที่เกี่ยวข้อง และรองรับกับบุคลากร หน่วยงานทุกกลุ่ม ทั้งในเชิงการสร้างสรรค์สาระความรู้ การวิจัยพัฒนา และการศึกษาเชิงวิเคราะห์ตามภาระงาน รวมทั้งการดำเนินการเชิงรุกที่เกี่ยวกับการให้บริการความรู้ส่งตรงถึงบุคคล หน่วยงาน และชุมชน

Title Filter 
# Article Title Hits
1 ห้องสมุดกลาง สวทช. 2365
2 การจัดหาวารสาร ฐานข้อมูล และหนังสือ 1231
3 หลักสูตรอบรม สัมมนา ประชุมวิชาการ 1269
4 การจัดการความรู้ สวทช. 1390
5 จดหมายเหตุ สวทช. 1004
6 การศึกษาวิจัย พัฒนา และส่งเสริมโอเพนซอร์สซอฟต์แวร์และฟรีแวร์ 1273
7 การศึกษา ส่งเสริม ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับห้องสมุด 1049
8 มาตรฐานสื่อดิจิทัล 1086
9 โปสเตอร์ของ STKS 1034
10 การพัฒนาฐานข้อมูลวิจัย คลังผลงานวิจัยประเทศไทย 1465
11 สารสนเทศวิเคราะห์ 1225
12 โครงการถ่ายสำเนาอิเล็กทรอนิกส์หนังสือหายากจากประเทศสหภาพพม่า ตามพระราชดำริฯ 861
13 การจัดทำเอกสารเผยแพร่ หนังสือคู่มือ 1578
14 การส่งเสริมโอเพนซอร์สและฟรีแวร์ในการเรียนการสอน 751
15 กิจกรรม "Food for Fines" เปลี่ยนค่าปรับเป็นขนม อาหาร เพื่อการกุศล 601
16 คลังศัพท์ไทย ฐานความรู้แห่งสังคมการเรียนรู้ 296

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาและให้บริการความรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

film izle film izle pornosikis sikiselim pembedelik