Levitra From Canadian PharmacyDiscount Canadian CialisUnited Healthcare Viagra
หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ 20 ก.ย.55 แนะนำซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ซสำหรับงานกราฟฟิก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

20 ก.ย.55 แนะนำซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ซสำหรับงานกราฟฟิก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

E-mail Print

นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์  ได้รับเชิญจาก สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เป็นวิทยากร เรื่อง ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ซสำหรับงานกราฟฟิก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2555 เวลา 08.30 - 16.30 น.  ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 2 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Tags: STKS | ข่าวประชาสัมพันธ์ | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | โอเพนซอร์สซอฟต์แวร์

Last Updated on Monday, 26 November 2012 10:38  

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาและให้บริการความรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

film izle film izle pornosikis sikiselim pembedelik