Purchase Levitra OnlineCialis TestimonialViagra Dose
หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ 25 - 26 ส.ค.55 แนะนำการใช้ซอฟท์แวร์สำหรับการจัดการห้องสมุดดิจิทัล มหาวิทยาลัยขอนแก่น

25 - 26 ส.ค.55 แนะนำการใช้ซอฟท์แวร์สำหรับการจัดการห้องสมุดดิจิทัล มหาวิทยาลัยขอนแก่น

E-mail Print

นายศตพล ยศกรกุล ได้รับเชิญจาก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เป็นวิทยากรการใช้ซอฟท์แวร์สำหรับการจัดการห้องสมุดดิจิทัล   เมื่อวันเสาร์ที่ 25 - วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2555 เวลา 08.00 - 16.30 น.  ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


Tags: STKS | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ซอฟท์แวร์ | ห้องสมุดดิจิทัล

Last Updated on Monday, 10 September 2012 23:11  

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาและให้บริการความรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

film izle film izle pornosikis sikiselim pembedelik