Purchase LevitraCialis DiscountedViagra Sale
หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ 6 ส.ค. 55 : แนะนำโปรแกรม SCRATCH นักเรียนโครงการวิทยาศาสตร์มืออาชีพ

6 ส.ค. 55 : แนะนำโปรแกรม SCRATCH นักเรียนโครงการวิทยาศาสตร์มืออาชีพ

E-mail Print

วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2555 เวลา 14.15 - 14.45 น. คณะนักเรียนโครงการวิทยาศาสตร์มืออาชีพ รุ่นที่ 2 จำนวน 26 คน เข้าเยี่ยมชมสำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ปทุมธานี ณ ห้องบรรยาย 2 อาคารบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร  พร้อมทั้ง
เยี่ยมชมฝ่ายบริการควารู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS)  โดยมีนายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ หัวหน้างาน งานพัฒนาและบริการสื่อสาระดิจิทัล
ให้การต้อนรับ

ภาพบรรยากาศ

alt  alt

Tags: Scratch | STKS | ข่าวประชาสัมพันธ์ | บริหารจัดการห้องสมุด | เยี่ยมชม

Last Updated on Monday, 06 August 2012 16:35  

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาและให้บริการความรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

film izle film izle pornosikis sikiselim pembedelik