Levitra TadalafilCialis FreeOnline Store Viagra
หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ 30 ก.ค. 55 : อบรมโครงการการผลิตสื่อทางวิชาการในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

30 ก.ค. 55 : อบรมโครงการการผลิตสื่อทางวิชาการในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

E-mail Print

นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ หัวหน้างาน งานพัฒนาและบริการสื่อสาระดิจิทัล ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) เป็นวิทยากรหัว
ข้อ “การประยุกต์ใช้ e-Book ในงานวิชาการและมาตรฐานสื่อดิจิทัล” ในวันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม 2555  ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคาร 2
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


ภาพบรรยากาศ

alt  alt

Tags: e-book | STKS | ข่าวประชาสัมพันธ์ | มาตรฐานสื่อดิจิทัล | วิชาการ | หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

Last Updated on Tuesday, 31 July 2012 15:17  

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาและให้บริการความรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

film izle film izle pornosikis sikiselim pembedelik