Levitra In UkCialis Prescription OnlineBest Deal Viagra
หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ 17 ก.ค. 55 : แนะนำการทำเว็บไซต์, e-book, เอกสารใบลาน ให้กับโครงการพระไตรปิฎก สถาบันธรรมชัย จ.ปทุมธานี

17 ก.ค. 55 : แนะนำการทำเว็บไซต์, e-book, เอกสารใบลาน ให้กับโครงการพระไตรปิฎก สถาบันธรรมชัย จ.ปทุมธานี

E-mail Print

วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2555 เวลา 08.30 - 11.00 น. โครงการพระไตรปิฎก สถาบันธรรมชัย จ.ปทุมธานี โดยมีพระอาจารย์ 3 รูป พร้อมทั้งฆราวาส 10 ท่าน ศึกษาดูงานการทำเว็บไซต์, e-book, เอกสารใบลาน พร้อมเยี่ยมชมฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยมีนายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ หัวหน้างาน งานพัฒนาและบริการสื่อสาระดิจิทัล ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับ

ภาพบรรยากาศ

alt  alt  alt  alt

Tags: e-book | STKS | การทำเว็บไซต์ | ข่าวประชาสัมพันธ์ | เยี่ยมชม | เอกสารใบลาน

Last Updated on Wednesday, 18 July 2012 10:20  

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาและให้บริการความรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

film izle film izle pornosikis sikiselim pembedelik