Cheap Levitra OnlineCialis EnduranceBrand Viagra Professional
หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ 4-5 ก.ค. 55 : จัดประชุมวิชาการ STKS ประจำปี 2555 เรื่อง การบริหารความเสี่ยงสำหรับการรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติจากสภาวะโลกร้อน : มุมมองของห้องสมุด ให้กับผู้อำนวยการสำนักหอสมุด หัวหน้าห้องสมุด และผู้สนใจทั่วไป

4-5 ก.ค. 55 : จัดประชุมวิชาการ STKS ประจำปี 2555 เรื่อง การบริหารความเสี่ยงสำหรับการรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติจากสภาวะโลกร้อน : มุมมองของห้องสมุด ให้กับผู้อำนวยการสำนักหอสมุด หัวหน้าห้องสมุด และผู้สนใจทั่วไป

E-mail Print

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) จัดการประชุมวิชาการ STKS ประจำปี 2555 ของฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง การบริหารความเสี่ยงสำหรับการรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติจากสภาวะโลกร้อน : มุมมองของห้องสมุด  ในวันพุธที่ 4 - วันพฤหัสบดีที่  5 กรกฎาคม 2555   ณ ห้อง Hall C ชั้น 1 โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นและการเตรียมความพร้อมในการรับมือของห้องสมุด พร้อมทั้งนำเสนอแนวคิดและส่งเสริมการประยุกต์ใช้ ICT ที่เหมาะสม เพื่อช่วยในการบริหารความเสี่ยงสำหรับห้องสมุด

ภาพบรรยากาศ

alt  alt  alt  alt  alt  alt 

         

Tags: การบริหารความเสี่ยง | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ประชุมวิชาการ STKS | ภัยพิบัติ | สภาวะโลกร้อน | ห้องสมุด

Last Updated on Wednesday, 18 July 2012 10:35  

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาและให้บริการความรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

film izle film izle pornosikis sikiselim pembedelik