Levitra PricesOnline Discount CialisViagra Order
หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยากร : แนะนำฐานข้อมูลสิทธิบัตร Thomson Innovation ให้แก่ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีภาพ (IMG) ศอ

วิทยากร : แนะนำฐานข้อมูลสิทธิบัตร Thomson Innovation ให้แก่ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีภาพ (IMG) ศอ

E-mail Print

นางรังสิมา เพ็ชรเม็ดใหญ่ หัวหน้างานบริการความรู้และห้องสมุด ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS)  แนะนำและสาธิตฐานข้อมูลสิทธิบัตร Thomson Innovation ให้แก่ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีภาพ (IMG) ศอ. ในวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2555 เวลา 13.30 - 14.30 น. ณ ห้อง 217 อาคาร ศอ.        

                       

Last Updated on Tuesday, 26 June 2012 10:02  

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาและให้บริการความรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

film izle film izle pornosikis sikiselim pembedelik