Levitra Without PrescriptionCialis PriceViagra 25mg
หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยากร : การใช้ไอทีในการบริหารจัดการห้องสมุดด้วยโปรแกรม OpenBiblio (รุ่นที่ 1)

วิทยากร : การใช้ไอทีในการบริหารจัดการห้องสมุดด้วยโปรแกรม OpenBiblio (รุ่นที่ 1)

E-mail Print

นางสาววลัยภรณ์ ช่างคิด และ นายศตพล ยศกรกุล วิทยากรบรรยายเรื่อง "การใช้ไอทีในการบริหารจัดการห้องสมุด ด้วยโปรแกรม OpenBiblio (รุ่นที่ 1) ในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ระหว่างวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2555 ณ พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ จังหวัดนราธิวาส

Tags: OpenBiblio | ข่าวประชาสัมพันธ์ | วิทยากร | ห้องสมุดอัตโนมัติ | ในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม

Last Updated on Monday, 12 March 2012 10:56  

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาและให้บริการความรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

film izle film izle pornosikis sikiselim pembedelik