Natural LevitraUsa CialisViagra Online Purchase
หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด : เยี่ยมชม STKS

บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด : เยี่ยมชม STKS

E-mail Print

วันที่ 27 กันยายน 2554 เวลา 14.00 - 16.00 น. บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด อยู่ระหว่างดำเนินการจัดตั้งห้องสมุดเพื่อจัดเก็บและรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศของ บริษัทให้สามารถค้นคืนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีมาตรฐาน บริษัทฯ โดยนายมานพ อุ่นเสนีย์ และนายอภิทัช ใจชาญสุกิจ ขอเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับการทำงานของระบบโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ Koha และ Greenstone ซึ่งเป็นโปรแกรม Open Source นำมาใช้ในการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจในการคัดเลือกระบบห้องสมุดอัตโนมัติเข้ามาใช้ โดยมีหัวข้อการศึกษาดูงานดังนี้

  • ความรู้ทั่วไปและการติดตั้งระบบ
  • งานบริการ ยืม-คืน
  • งานวิเคราะห์ทรัพยากร สารสนเทศ
  • งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
  • การจัดการวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
  • การจัดการเรื่องการจองทรัพยากรสารสนเทศ
  • ระบบจัดการสมาชิก

ในการนี้ นางสาวสุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) ให้การต้อนรับ โดยมีนางรัตนา ห้วยหงษ์ทอง นายขันธ์ศิริ อาทร และนายศตพล ยศกรกุล บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อดังกล่าว

ภาพบรรยากาศ
20110927-visit-stks-01  20110927-visit-stks-02

20110927-visit-stks-03  20110927-visit-stks-04

20110927-visit-stks-05  20110927-visit-stks-06

Tags: Greenstone | Koha | Open Source Software | OSS | STKS | ทีวีบูรพา | เยี่ยมชม

Last Updated on Tuesday, 27 September 2011 17:16  

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาและให้บริการความรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

film izle film izle pornosikis sikiselim pembedelik