Levitra Without PrescriptionCombine Cialis And LevitraSale Of Viagra
หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย : เยี่ยมชม STKS

คณะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย : เยี่ยมชม STKS

E-mail Print

วันอังคารที่ 20 กันยายน 2554 เวลา 14.00 น. คณะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 4 โรงเรียน (โรงเรียนเลยพิทยาคม โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา โรงเรียนหนองบัววิทยาคาร และโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร) พร้อมคณะครู อาจารย์ จำนวน 100 คน เข้าเยี่ยมชมสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ปทุมธานี ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 1 บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร  พร้อมทั้ง เยี่ยมชมฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) โดยมีนายบุญเกียรติ เจตจำนงนุช บรรยายให้ความรู้เรื่อง OSS เพื่อการศึกษา แก่คณะนักเรียนพร้อมอาจารย์

ภาพบรรยากาศ

alt  alt

alt  alt

Tags: OSS เพื่อการศึกษา | STKS | ข่าวประชาสัมพันธ์ | เยี่ยมชม

Last Updated on Tuesday, 29 May 2012 15:37  

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาและให้บริการความรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

film izle film izle pornosikis sikiselim pembedelik