Online Pharmacy Cost LevitraCialis FreeViagra Discounts Pills
หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยากร : แนะนำซอฟต์แวร์สำหรับการบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

วิทยากร : แนะนำซอฟต์แวร์สำหรับการบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

E-mail Print

นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ หัวหน้างานพัฒนาสื่อสาระดิจิทัล ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) วิทยากรแนะนำซอฟต์แวร์สำหรับการบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่มีค่าลิขสิทธิ์ และการใช้งานเบื้องต้นของซอฟต์แวร์สำหรับการบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่มีค่าลิขสิทธิ์ ในโครงการหลักสูตรการบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กร (ECM) รุ่นที่ 1 โดยสำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วันที่ 1 มีนาคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Tags: CMS | ECM | enterprise content management | NSTDA | STKS | Tagged Content Management | การศึกษา | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ซอฟต์แวร์ | ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ลิขสิทธิ์ | วิทยากร | สำนักการศึกษาต่อเนื่อง | สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ | เอกสารอิเล็กทรอนิกส์

 

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาและให้บริการความรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

film izle film izle pornosikis sikiselim pembedelik