Canadian LevitraPurchase Cialis Next Day DeliveryOrder Sildenafil Online
หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยากร : แหล่งบริการสารสนเทศวิชาการ

วิทยากร : แหล่งบริการสารสนเทศวิชาการ

E-mail Print

นางรังสิมา เพ็ชรเม็ดใหญ่ หัวหน้างานบริการความรู้และห้องสมุด ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)วิทยากร แนะนำแหล่งบริการสารสนเทศวิชาการ ให้กับบริษัทผู้เช่าภายในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2553

Tags: NSTDA | STKS | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | วิทยากร | สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ | แหล่งบริการวิชาการ

Last Updated on Tuesday, 06 September 2011 19:31  

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาและให้บริการความรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

film izle film izle pornosikis sikiselim pembedelik