Prices LevitraBuy Cialis Once DailyBio Viagra Herbal
หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยากร : การสืบค้นข้อมูล...เปิดประตูสู่โลกวิทยาศาสตร์

วิทยากร : การสืบค้นข้อมูล...เปิดประตูสู่โลกวิทยาศาสตร์

E-mail Print

นางรัตนา ห้วยหงษ์ทอง เจ้าหน้าที่สารสนเทศ ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) วิทยากรบรรยาย เรื่อง การสืบค้นข้อมูล..เปิดประตูสู่โลกวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย กิจกรรมดังกล่าวจัดรว่มกับศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสังคม เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2553 ณ ห้องบรรยาย 2 ชั้น 1 บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร

Tags: NSTDA | STKS | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | วิทยากร | สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ | เทคนิคการสืบค้นข้อมูล

Last Updated on Tuesday, 06 September 2011 19:32  

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาและให้บริการความรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

film izle film izle pornosikis sikiselim pembedelik