Purchase LevitraBuy Now TadalafilGet Viagra Fast
หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยากร : Blog เทคโนโลยีข่าวสารทันสมัย

วิทยากร : Blog เทคโนโลยีข่าวสารทันสมัย

E-mail Print

นางสาวฐิติมา ธรรมบำรุง เจ้าหน้าที่สารสนเทศ ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) วิทยากรบรรยาย เรื่อง "Blog เทคโนโลยีข่าวสารทันสมัย" ในโครงการ STKS สัญจรครั้งที่ 1 ร่วมกับ สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2553

Tags: blog เทคโนโลยีข่าวสารทันสมัย | NSTDA | STKS | STKS สัญจร | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | มหาวิทยาลัยบูรพา | วิทยากร | สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

Last Updated on Tuesday, 06 September 2011 19:35  

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาและให้บริการความรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

film izle film izle pornosikis sikiselim pembedelik