Cheap LevitraCialis From CanadaGeneric Viagra Sale
หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยากร : การประยุกต์ใช้ Facebook กับการเผยแพร่สารสนเทศห้องสมุด

วิทยากร : การประยุกต์ใช้ Facebook กับการเผยแพร่สารสนเทศห้องสมุด

E-mail Print

นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ หัวหน้างานพัฒนาสื่อสาระดิจิทัล ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) บรรยาย เรื่อง "การประยุกต์ใช้ Facebook กับการเผยแพร่สารสนเทศห้องสมุด" ในโครงการ STKS สัญจรครั้งที่ 1 ร่วมกับ สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพ เมื่อวันที่ วันที่ 15 ตุลาคม 2553

Tags: facebook กับการเผยแพร่สารสนเทศห้องสมุด | NSTDA | STKS | STKS สัญจร | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | มหาวิทยาลัยบูรพา | วิทยากร | สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

Last Updated on Tuesday, 06 September 2011 19:37  

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาและให้บริการความรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

film izle film izle pornosikis sikiselim pembedelik