Levitra Buy OnlineCialis Professional No PrescriptionViagra Generic Canada
หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะอาจารย์และนักเรียนโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ฯ : เยี่ยมชมศึกษาดูงานแหล่งความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะอาจารย์และนักเรียนโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ฯ : เยี่ยมชมศึกษาดูงานแหล่งความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

E-mail Print

เมื่อวันพุธที่ 31 มีนาคม 2554 เวลา 10.00-12.00 น. คณะอาจารย์และนักเรียนโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ฯ จำนวน 4 กลุ่ม กลุ่มละ 32 คน (130 คน) เยี่ยมชมศึกษาดูงาน ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) โดยนางสาวไอลดา จิตจะกูล ให้การต้อนรับ และแนะนำ STKS พร้อมแหล่งเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเป็นประโยชน์ในการนำไปจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ต่อไป

Tags: STKS | นางสาวไอลดา จิตจะกูล | ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ศึกษาดูงาน | เยี่ยมชม | แนะนำ STKS | แหล่งเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ฯ | โครงงานวิทยาศาสตร์

Last Updated on Tuesday, 06 September 2011 14:47  

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาและให้บริการความรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

film izle film izle pornosikis sikiselim pembedelik