Discount Levitra OnlineCialis WomenCanada Viagra Buy
หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : เยี่ยมชม STKS

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : เยี่ยมชม STKS

E-mail Print

วันพุธที่ 6 ตุลาคม 2553 คณะอาจารย์และนิสิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ และสาขาวิชาการการจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 205 คน เยี่ยมชมฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในครั้งนี้ทีมงานบริการความรู้และห้องสมุดให้การต้อนรับ

Last Updated on Tuesday, 06 September 2011 14:41  

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาและให้บริการความรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

film izle film izle pornosikis sikiselim pembedelik