Bio Viagra Herbal
หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
21 16 ม.ค.57 : อาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร ดูงาน STKS wilailuck 118
22 10 ม.ค. 57 : สวัสดีปีใหม่ 2557 แก่หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนและหน่วยงานลงนามข้อตกลงทางวิชาการ wilailuck 143
23 9 ม.ค.57 : ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2557 wilailuck 102
24 9 ม.ค.57 : ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ สวทช. ประจำเดือน มกราคม 2557 wilailuck 85
25 7 ม.ค.57 : วิทยากรเรื่อง หลักการใช้งานลิขสิทธิ์และวิธีการใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยในการใช้งานลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรมในการจัดการเรียนการสอน wilailuck 113
26 24 ธ.ค. 56 : เสวนา "สร้างอัจฉริยะ ผู้นำการอ่านประเทศไทย" wilailuck 167
27 23 ธ.ค.56 : แนะนำการใช้ฐานข้อมูลสิทธิบัตร Thomson Innovation wilailuck 180
28 18 ธ.ค.56 : แนะนำการใช้ฐานข้อมูล Thomson Innovation (TI) wilailuck 149
29 16 ธ.ค.56 : วิทยากรเรื่อง การใช้ซอฟต์แวร์ X-Mind Map และ Free Mind ในการจัดแผนภูมิความคิด wilailuck 160
30 13 ธ.ค. 56 : นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น Present การฝึกงาน wilailuck 158
 
Page 3 of 24

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาและให้บริการความรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

film izle film izle pornosikis sikiselim pembedelik