Buy Now LevitraBuy Online CialisBuy Cheap Viagra
หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
21 3 ก.พ.57 : ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ สวทช. ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557 wilailuck 127
22 3 ก.พ.57 : นิสิตภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ดูงาน STKS wilailuck 126
23 16 ม.ค.57 : อาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร ดูงาน STKS wilailuck 139
24 10 ม.ค. 57 : สวัสดีปีใหม่ 2557 แก่หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนและหน่วยงานลงนามข้อตกลงทางวิชาการ wilailuck 179
25 9 ม.ค.57 : ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2557 wilailuck 120
26 9 ม.ค.57 : ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ สวทช. ประจำเดือน มกราคม 2557 wilailuck 106
27 7 ม.ค.57 : วิทยากรเรื่อง หลักการใช้งานลิขสิทธิ์และวิธีการใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยในการใช้งานลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรมในการจัดการเรียนการสอน wilailuck 145
28 24 ธ.ค. 56 : เสวนา "สร้างอัจฉริยะ ผู้นำการอ่านประเทศไทย" wilailuck 205
29 23 ธ.ค.56 : แนะนำการใช้ฐานข้อมูลสิทธิบัตร Thomson Innovation wilailuck 221
30 18 ธ.ค.56 : แนะนำการใช้ฐานข้อมูล Thomson Innovation (TI) wilailuck 173
 
Page 3 of 24

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาและให้บริการความรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

film izle film izle pornosikis sikiselim pembedelik