Viagra Tabs
หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
111 19 ต.ค.55 บรรยายเรื่อง คลังความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, OpenSource Software for Student ให้กับคณะนักเรียนโรงเรียนหาดใหญ่ วิทยาคาร จังหวัดสงขลา wilailuck 398
112 12 ต.ค.55 บรรยายเรื่อง นวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ของคนพิการ (Innovations for Disabilities) สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ wilailuck 219
113 20 ก.ย.55 แนะนำซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ซสำหรับงานกราฟฟิก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ wilailuck 399
114 13 ก.ย.55 แนะนำมาตรฐานสื่อดิจิทัลละมาตรฐานสารสนเทศสำหรับงานห้องสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ wilailuck 404
115 12 ก.ย.55 แนะนำบริการของ STKS มหาวิทยาลัยทักษิณ wilailuck 406
116 10 ก.ย.55 บรรยายการใช้เครื่องสแกนเนอร์ คณะนักเรียนโครงการพิเศษวิทยาศาสตร์และอาจารย์ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม wilailuck 571
117 7ก.ย.55 บรรยายเรื่อง นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการสร้าง branding ของห้องสมุด ชมรมห้องสมุดเฉพาะ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย wilailuck 566
118 30 - 31 ส.ค.55 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ผลงานวิชาการและคลังความรู้กับประเด็นที่ควรคำนึงในยุคดิจิทัล มหาวิทยาลัยขอนแก่น wilailuck 366
119 25 ส.ค.55 แนะนำการพัฒนาเว็บ Blog ด้วย Wordpress บน iPad มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย wilailuck 414
120 25 - 26 ส.ค.55 แนะนำการใช้ซอฟท์แวร์สำหรับการจัดการห้องสมุดดิจิทัล มหาวิทยาลัยขอนแก่น wilailuck 373
 
Page 12 of 24

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาและให้บริการความรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

film izle film izle pornosikis sikiselim pembedelik