Low Price LevitraCanadian Generic CialisViagra Dose
หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
11 4 เม.ย.57 : ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ สวทช. ประจำเดือน เมษายน 2557 wilailuck 56
12 2 เม.ย.57 : งานประชุมวิชาการประจำปี 2557 สวทช. : การสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการอย่างยั่งยืน (Sustainable Academic Endeavors) wilailuck 53
13 13 มี.ค.57 : วิทยากรเรื่อง เทคนิคการสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรเพื่องานวิจัยและใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ wilailuck 95
14 6 มี.ค.57 : วิทยากรเรื่อง แนวทางการพัฒนางานด้านการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ wilailuck 86
15 26 ก.พ.57 : วิทยากรเรื่อง สื่อดิจิทัลกับความยั่งยืนของความรู้ในองค์กร wilailuck 97
16 21 ก.พ.57 : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ดูงาน STKS wilailuck 149
17 19 ก.พ. 57 : วิทยากรเรื่อง Cloud Computing wilailuck 104
18 12 ก.พ. 57 : แนะนำฐานข้อมูลสิทธิบัตร Thomson Innovation และฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์ wilailuck 100
19 11 ก.พ. 57 : นักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา Present การฝึกงาน wilailuck 182
20 5 - 7 ก.พ.57 : จัดการประชุมวิชาการประจำปี 2557 ระหว่างสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี wilailuck 194
 
Page 2 of 24

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาและให้บริการความรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

film izle film izle pornosikis sikiselim pembedelik