Women LevitraCialis Next DaySale Of Viagra
หน้าแรก คลังความรู้ e-Book เครื่องมือแปลง PDF เป็น Flash Flip eBook

เครื่องมือแปลง PDF เป็น Flash Flip eBook

E-mail Print

ความต้องการเผยแพร่เอกสารสิ่งพิมพ์ในรูปแบบ eBook ได้รับการตอบรับเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในยุคห้องสมุดดิจิทัล ฟอร์แมตของ eBook ได้ปรับเปลี่ยนจากการเลื่อนด้วย Scroll bar แบบ PDF เป็นแบบการเปิดหน้าเสมือนจริง หรือที่เรียกว่า 3D Flip eBook ซึ่งส่วนมากต้องใช้โปรแกรมที่มีมูลค่าสูง .. อย่างไรก็ดียังมีบริการฟรีให้ใช้งานเพื่อสร้างสรรค์ eBook แบบที่ต้องการได้ ด้วยเครื่องมือดังนี้

 

ตัวอย่าง Flash Flip eBook Our site is valid CSS Our site is valid XHTML 1.0 Transitional

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาและให้บริการความรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป