Levitra CheapCialis 30 MgViagra Discount Sale

iSpring Free Quiz Maker

E-mail Print

ค่าย iSpring ได้พัฒนา Freeware ที่น่าใช้ออกมากลุ่มหนึ่ง โดยหนึ่งในนั้นก็คือ Free Quiz Maker ซึ่งเป็น Freeware ที่ช่วยให้การจัดทำแบบทดสอบออนไลน์ ทำได้สะดวก รวดเร็ว สามารถเลือกรูปแบบแบบทดสอบได้ทั้งแบบตัวเลือก ตัวถูก/ผิด สามารถเติมสูตรสมการ รูปภาพ สื่อมัลติมีเดียประกอบได้ทั้งคำถามและคำตอบ ทำให้แบบทดสอบมีลูกเล่นที่น่าสนใจ

นอกจากนี้ยังสามารถควบคุมคะแนนในแต่ละข้อมูล เกณฑ์การคำนวณคะแนนในภาพรวม การสุ่มตัวเลือก รวมทั้งการทำงานบนมาตรฐาน SCORM สำหรับเผยแพร่ในระบบ eLearning ได้ด้วยเช่นกัน 

ท่านที่สนใจ สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมได้ที่ http://www.ispringsolutions.com/free-quiz-maker

Free Quiz Maker

Tags: eLearning | Free Quiz Maker | Freeware | LMS | Quiz | Quiz Maker | SCORM | Survey | ข้อสอบ | ฟรีแวร์ | แบบทดสอบ

Last Updated on Tuesday, 04 September 2012 04:25  

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาและให้บริการความรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

film izle film izle pornosikis sikiselim pembedelik