Buy Generic Levitra OnlineCialis No PrescriptionFast Shipping Viagra Cheap

Facebook ทำงานกับ Image Metadata แล้ว

E-mail Print

ในที่สุด Facebook ก็ปรับปรุงความสามารถให้ทำงานกับ Image Metadata อย่าง IPTC แล้ว โดยเน้น Element ที่เกี่ยวข้องกับการประกาศความเป็นเจ้าของผลงาน ได้แก่ Title/Caption และ Copyright โดยภาพที่กำหนดข้อมูลให้กับ Element ข้างต้น ดังตัวอย่าง ภาพที่ระบุ Title/Caption ด้วย XnView

IPTC

ตลอดทั้งการระบุค่า Copyright ดังนี้

IPTC

เมื่อ Upload ภาพดังกล่าวเข้าสู่คลังภาพของ Facebook ระบบการทำงานของคลังภาพ Facebook จะดึงค่าที่ระบุมาใช้และป้อนใน Desciption ภาพทันที ดังนี้

Facebook : IPTC

และเมื่อแสดงภาพโดยผู้ใช้ จะปรากฏผล ดังนี้

Facebook : IPTC Metadata

ดังนั้นการนำเสนอภาพใดๆ ผู้สร้างสรรค์ หรือเจ้าของภาพ ควรกำหนดข้อมูลที่เหมาะสมฝังไปกับภาพเพื่อประกาศความเป็นเจ้าของด้วยทุกครั้ง ในเมื่อระบบต่างๆ ก็เตรียมพร้อมในประเด็นนี้ให้แล้ว

Tags: Copyright | Facebook | Image Metadata | IPTC Meatadata

Last Updated on Tuesday, 06 November 2012 16:06  

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาและให้บริการความรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

film izle film izle pornosikis sikiselim pembedelik