Levitra TadalafilCialis Daily Canada200mg Viagra

ฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์

E-mail Print

โลกของวงการวิชาการในระดับสากล ข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์ของงานวิจัยต่าง ๆ ถือเป็นความรู้สำคัญที่ต้อง ติดตามความเคลื่อนไหว ความก้าวหน้าในวงการวิจัย วิชาการ และเทคโนโลยีด้านต่างๆ ว่ามีแนวโน้ม หรือมีพัฒนาการไปในทิศทางใด ปัจจุบันมีแหล่งข้อมูล / ความรู้ จากสำนักพิมพ์ต่าง ๆ ในรูปฐานข้อมูลออนไลน์ดิจิทัลสามารถช่วยในการศึกษา ค้นคว้า และยังเป็นแหล่งฐานข้อมูลที่เชื่อถือและอ้างอิงได้

ฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์ต่างประเทศ นับเป็นแหล่งข้อมูลสำคัญในการสนับสนุนงานวิจัย วิชาการ เช่น มหาวิทยาลัยสายวิจัยต่าง ๆ รวมทั้งหน่วยงานวิจัยชั้นนำของประเทศ ภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศวท./ STKS) ดำเนินการบอกรับ / จัดหา เพื่อให้บริการแก่นักวิจัย เป็นแหล่งข้อมูลระดับชั้นนำของโลกที่ได้รับการยอมรับในวงการศึกษาวิจัย และวิชาการ อ่านรายละเอียด
 

Tags: ฐานข้อมูล | ฐานข้อมูลวิชาการ

Last Updated on Monday, 24 January 2011 10:51  

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาและให้บริการความรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

film izle film izle pornosikis sikiselim pembedelik