Buy Vardenafil LevitraWhat Is Cialis ProfessionalBuying Viagra Online To Australia

การสร้างดัชนีด้วย Microsoft Word 2007

E-mail Print

งานเอกสารหลายประเภท โดยเฉพาะคู่มือ ตำรา มักจะต้องมีหน้าพิเศษที่แสดงรายการคำที่เชื่อมไปยังหน้าต่างๆ ด้านท้ายของเอกสาร โดยรายการคำที่ปรากฏพร้อมบ่งชี้เลขหน้า เรียกว่า ดัชนี (Index) ทั้งนี้ Microsoft Word ได้เตรียมความสามารถจัดการดัชนีให้อัตโนมัติ สำหรับ Word 2007 มีการทำงาน ดังนี้

Tags: Index | Microsoft word | word 2007 | ดัชนี

 

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาและให้บริการความรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

film izle film izle pornosikis sikiselim pembedelik