Buy Levitra In EuropeCialis India DiscountBuy Viagra In Spain
หน้าแรก คลังความรู้ การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ และห้องสมุด แนวปฏิบัติการเผยแพร่เนื้อหาผ่านเว็บเพื่อการเรียนการสอน

แนวปฏิบัติการเผยแพร่เนื้อหาผ่านเว็บเพื่อการเรียนการสอน

E-mail Print

เพือให้การจัดการเรียนการสอนออนไลน์เป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม ครู อาจารย์ ผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ควรตระหนักถึงการเผยแพร่เนื้อหาบนพื้นฐานของ

  • เนื้อหาและสื่อต่างๆ ที่นำมาเผยแพร่ผ่านช่องทางข้างต้น ควรเกี่ยวข้องกับเนื้อหาวิชาที่กำหนด สนับสนุนกระบวนการเรียนการสอนตามวัตถุประสงค์
    • หลีกเลี่ยงการนำเสนอเนื้อหา และสื่อเชิงบันเทิง เช่น เพลง Music Video รวมทั้ง Clip Video
  • ให้ความระมัดระวังกับการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งของตนเอง และผู้อื่น อันได้แก่ วันเดือนปีเกิด ข้อมูลจากบัตรประจำตัวประชาชน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ
    • ระยะหลังมานี้ เริ่มเห็นมีการถ่ายภาพ/สแกนบัตรประชาชนมาเผยแพร่กันมากขึ้น ซึ่งไม่สมควรเป็นอย่างยิ่ง
  • ให้ความสำคัญกับกฏหมายลิขสิทธิ์ หลีกเลี่ยงการนำข้อมูล ภาพ สื่อต่างๆ ที่เข้าข่ายการละเมิดลิขสิทธิ์มาเผยแพร่ หรือนำมาใช้อย่างเหมาะสมภายใต้กรอบการใช้อย่างเป็นธรรม และระบุแหล่งที่มาให้ชัดเจน
  • ไม่กล่าวพาดพิงถึงบุคคลที่สามด้วยคำ ข้อความ สื่อที่ไม่เหมาะสม ให้เกียรติทุกคนที่มาร่วมกิจกรรมออนไลน์อย่างเท่าเทียมกัน

ทั้งนี้การจัดกิจกรรมออนไลน์ข้างต้น ไม่ว่าจะเป็นตามหลักสูตรหรือไม่ก็ตาม ครู อาจารย์ และผู้ปกครองควรหมั่นตรวจสอบ และให้คำแนะนำอย่างเหมาะสมด้วยนะครับ

Tags: code of conduct | Education | Guideline | การเรียนการสอน | ความเสี่ยง | ลิขสิทธิ์ | แนวปฏิบัติ

Last Updated on Monday, 14 May 2012 12:30  

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาและให้บริการความรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

film izle film izle pornosikis sikiselim pembedelik