Buy Now VardenafilReal CialisViagra Online Pharmacy
หน้าแรก คลังความรู้ การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ และห้องสมุด
การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ และห้องสมุด

การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ การใช้ห้องสมุด สาระความรู้สำหรับบรรณารักษ์ และการจัดการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
181 งานนิทรรศการหนังสือ (Book fair) wanutwira 501
182 สโมสรหนังสือ (Book club) wanutwira 410
183 การสะสมหนังสือ (Book collecting) wanutwira 393
184 การบำบัดด้วยหนังสือ (Bibliotherapy) wanutwira 535
185 หนังสือต้องห้าม (Banned book) wanutwira 483
186 อัตชีวประวัติ (Autobiography) wanutwira 1152
187 การเรียงลำดับอักษร (Alphabetization) wanutwira 509
188 เลขหนังสือ (Book number) wanutwira 2023
189 ภาพผู้แต่งหนังสือ (Author portrait) wanutwira 468
190 หนังสือเสียง (Audiobook) wanutwira 1867
191 ภาคผนวก (Appendix) wanutwira 912
192 รายงานประจำปี (Annual report) wanutwira 2032
193 หนังสือโบราณ (Antiquarian book) wanutwira 395
194 หนังสือรวมเรื่อง (Anthology) wanutwira 446
195 งานเขียนที่ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (Anonymous work) wanutwira 286
196 คำย่อ (Acronym) wanutwira 801
197 หนังสือสอนตัวอักษรสำหรับเด็กเล็ก (Alphabet book) wanutwira 622
198 การเย็บเล่มแบบคอปติก (Coptic binding) wanutwira 1047
199 วัสดุแผนที่ (Cartographic Materials) wanutwira 586
200 รางวัลเหรียญคัลดีคอต (Caldecott medal) wanutwira 620
 
Page 10 of 18

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาและให้บริการความรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

film izle film izle pornosikis sikiselim pembedelik