Purchase Viagra
หน้าแรก คลังความรู้ การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ และห้องสมุด
การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ และห้องสมุด

การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ การใช้ห้องสมุด สาระความรู้สำหรับบรรณารักษ์ และการจัดการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
141 เอกสารที่ไม่ได้พิมพ์เผยแพร่ (Grey Literature) wanutwira 647
142 วัสดุสารนิเทศที่ได้รับบริจาค (Gift) wanutwira 406
143 โครงการฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย pensiri 788
144 ประสบการณ์การแปลงผันดิจิทัลเอกสารของ STKS ด้วยV-shape Scanner pensiri 382
145 โกสท์ไรท์เตอร์ (Ghost Writer) wanutwira 543
146 กระป๋องฟิล์มภาพยนตร์ (Film can) wanutwira 470
147 เทพนิยาย (Fairy tale) wanutwira 841
148 ของสะสม (Ephemera) wanutwira 368
149 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) wanutwira 620
150 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) wanutwira 725
151 ภาพยนตร์สารคดี (Documentary) wanutwira 1270
152 วันกำหนดส่ง (Due date) wanutwira 1094
153 แผนภาพ (Diagrams) wanutwira 728
154 สมพัตสร (Almanac) Satapon Yosakonkun 2652
155 Archives wanutwira 402
156 การซ่อมหนังสือ (Book repair) wanutwira 1523
157 บริการนำส่งทรัพยากรสารสนเทศ (Document Delivery Service) wanutwira 456
158 การจัดเรียงหนังสือขึ้นชั้น (Shelving for books) wanutwira 1139
159 การระวังรักษาทรัพยากรห้องสมุด (Preservation) wanutwira 1457
160 ต้นฉบับตัวเขียน (Manuscript) wanutwira 1469
 
Page 8 of 17

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาและให้บริการความรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

film izle film izle pornosikis sikiselim pembedelik