Lowest Cost LevitraWoman Testimonial Of CialisUnited Healthcare Viagra
หน้าแรก คลังความรู้ Open Source Software การพัฒนา Subject Guide ด้วย Pligg

การพัฒนา Subject Guide ด้วย Pligg

E-mail Print

มีคำถามสอบถามมาว่า OSS ใดสามารถนำมาพัฒนา Subject Guide  ซึ่งเป็นบริการรูปแบบหนึ่งของห้องสมุดที่ทำหน้าที่รวบรวมทรัพยากรในแต่ละหัว เรื่องเพื่อเป็นแนวทางการเข้าถึงสารสนเทศสำหรับผู้ใช้ จริงๆ แล้วมีหลายโปรแกรมครับ ทั้งนี้ขอนำเสนอด้วย Pligg ก่อน โดยรายละเอียดเกี่ยวกับ Pligg และการติดตั้งบน AppServ ได้แนะนำไปก่อนหน้านี้แล้ว ในส่วนนี้จะแนะนำเน้นไปที่การต่อยอดเป็นระบบบริหารจัดการ Subject Guide ครับ

Tags: Library | OSS | Path Finder | pligg | Subject guide | การบริการ | การบริการสารสนเทศ | สารสนเทศ | ห้องสมุด

Last Updated on Monday, 18 June 2012 23:49  

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาและให้บริการความรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

film izle film izle pornosikis sikiselim pembedelik