United States Viagra Online

KM and Research Community

E-mail Print

แนวทางการจัดการความรู้สำหรับบุคลากรและชุมชนวิจัย โดยการใช้ KM (Knowledge management) เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ (Learning) การวิจัย (Research) และการจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management) จากการบรรยายของ ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช

Last Updated on Friday, 27 June 2014 10:31 Read more...
 

หน่วยวัดคุณภาพงานวิจัย จาก Bibliometrics สู่ Altmetrics

E-mail Print

ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกิดเครื่องมือในเรื่องเครือข่ายสังคมออนไลน์ มากมาย เช่น Twitter / Youtube / Facebook / Blog ที่ช่วยให้การสื่อสารเป็นไปอย่างเรียลไทม์ และโต้ตอบกันใน 2 ทางได้ทันที วงการนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลก เริ่มมีการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อการสื่อสารทางวิชาการ (Scholarly communication) จึงเกิดแนวคิดในการใช้เป็นหน่วยวัดเพื่อประเมินผลงานวิจัยทางเลือก (Alternative Metrics) ที่เรียกเป็นคำย่อว่า (Altmetrics)
    Altmetrics คือ หน่วยวัดคุณภาพงานวิจัยชุดใหม่ ได้แก่ จำนวนการได้รับ ฟีดแบ็ค  (Feedback) จากผู้อ่านด้วยวิธีการต่างๆ เช่น  Article Views / No. of  Download / Tweet / Blog post / Likes / Shares /Discussed / New media / Saved / Cited เป็นต้น

alt

รูปที่ 1  เว็บไซต์ Altmetrics.com - Source : http://www.altmetric.com/
 

Last Updated on Monday, 30 June 2014 09:01 Read more...
 

Web Meta Tag องค์ประกอบที่ยังขาดหายไปในการพัฒนาเว็บไซต์

E-mail Print

จากการศึกษาเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยเฉพาะหน่วยงานภาคการศึกษาและภาครัฐในประเทศไทย พบว่าเป็นการพัฒนาเว็บที่ยังตกหล่นประเด็นสำคัญหลายประเด็น โดยเฉพาะการให้ข้อมูลแก่ Search Engine เพื่อเพิ่มมูลค่าการเข้าถึงดังคำแนะนำของ Google : Google Search engine optimization starter guide

ข้อมูลจำเป็นสำหรับการให้ข้อมูลเกี่ยวกับเว็บต่อ Search Engine เรียกว่า Web Metadata โดยจะต้องระบุผ่าน Tag พิเศษภายใน Head Section ดังนี้

<head>
<meta http-equiv=”content-type” content=”text/html;charset=UTF-8″>
<Meta http-equiv=”content-language” content=”EN”>
<title>My HTML</title>
< meta name=”description” content=”คำอธิบายเว็บ”>
<meta name=”keywords” content=”คำสำคัญ1, คำสำคัญ2, …”>
<meta name=”author” content=”ชื่อผู้พัฒนาเว็บ/หน่วยงานเจ้าของเว็บไซต์”>
<meta name=”robots” content=”all”>
<meta name=”Copyright” content=”ข้อความสัญญาอนุญาต”>
</head>

ทั้งนี้ Meta Charset เดิมคือ <meta http-equiv=”content-type” content=”text/html; charset=UTF-8″> เป็นรูปแบบของ HTML 4.01 และใน HTML5 ได้ปรับให้ใช้ได้สะดวกขึ้น โดยระบุเพียง <meta charset=”UTF-8″>

สำหรับท่านที่ต้องการเครื่องมือช่วยตรวจสอบและแนะนำสามารถใช้บริการ http://www.submitexpress.com/analyzer/ ได้ครับ รวมทั้งสามารถดาวน์โหลดแม่แบบเอกสารเว็บแนะนำ Web Meta Tag

Last Updated on Wednesday, 11 June 2014 14:59 Read more...
 

ระบบรายงานผลภาพรวมแบบ Dashboard

E-mail Print

Dashboard เป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันของระบบงานต่างๆ ที่ควรมี โดยจะเป็นลักษณะจอภาพที่รวมการรายงานผลหลายๆ ประเภท หลายๆ รูปแบบไว้ด้วยกัน อันจะช่วยให้การบริหารจัดการงานเป็นไปได้สะดวก รวดเร็ว เพราะเห็นภาพผลการปฏิบัติงานในภาพรวม ภาพสรุปได้ชัด

Dashboard
ภาพตัวอย่าง Dashboard

Last Updated on Monday, 02 June 2014 13:03 Read more...
 

SciVal : Research Management / Research Intelligence

E-mail Print

จากการเข้าร่วมฟังการบรรยายเรื่อง Scival Research Management Forum จัดโดยสำนักพิมพ์ Elsevier B.V. เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรม Four Points by Sheraton, Bangkok ที่ได้มีการนำเสนอข้อมูลและประสบการณ์การใช้แพลทฟอร์มการวิเคราะห์ Bibliometrics ของ Elsevier ที่ชื่อ SciVal ซึ่งการใช้งานต้องบอกรับเป็นสมาชิก

SciVal เป็นแพลทฟอร์มที่ออกแบบเพื่อ Assessment Research Performance โดยเฉพาะ รวมทั้งเพื่อการบริหารจัดการงานวิจัยของหน่วยงาน ในงานสัมมนาดังกล่าว หน่วยงานที่มีประสบการณ์ในการใช้ SciVal รวม 3 แห่ง คือ Putra Malaysia University (UMP) มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้นำเสนอข้อมูล ซึ่งโดยภาพรวมมีการนำเสนอรายงานแสดงถึงสมรรถนะ ความสามารถ ในการใช้แพลทฟอร์ม SciVal ในการวิเคราะห์ผลงานวิจัยของหน่วยงานตนเอง มีการเปรียบเทียบ (Benchmark) จัดอันดับ (Ranking) ความเข้มแข็งในสาขาวิชาต่างๆ

Last Updated on Thursday, 15 May 2014 16:13 Read more...
 


Page 2 of 18

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาและให้บริการความรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

film izle film izle pornosikis sikiselim pembedelik