Levitra PricesCialis By MailNewest Viagra

เปรียบเทียบความสามารถของ CMS ด้วย CMS Matrix

E-mail Print

CMS Matrixการออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ในปัจจุบันได้ก้าวไปอีกขั้น จากเดิมทีที่ผู้พัฒนาจะต้องศึกษาภาษา HTML หรือเว็บโปรแกรมมิ่งเช่น PHP ASP อย่างจริงจังจึงจะสามารถอกแบบพัฒนาเว็บได้ตามที่ต้องการ แต่ด้วยพัฒนาการของเทคโนโลยีเว็บ เครื่องมือออกแบบเว็บไซต์สำเร็จรูปที่เรียกว่า ซอฟต์แวร์บริหารจัดการเนื้อหาเว็บไซต์ (Content Management System: CMS) ทำให้การออกแบบพัฒนาเว็บไซต์เป็นเรื่องง่าย สะดวก และรวดเร็ว

CMS เป็นซอฟต์แวร์ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการเอกสารและเนื้อหารูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะเอกสารเว็บและสื่อดิจิทัลที่นำมาใช้ร่วมกับเว็บไซต์ โดยมาก CMS จะเป็นซอฟต์แวร์ที่ทำงานผ่านระบบเครือข่าย พัฒนาด้วยภาษาคอมพิวเตอร์สำหรับเว็บ (Web Programming) เช่น PHP, ASP ผสานกับระบบจัดการฐานข้อมูล เช่น MySQL, Microsoft Access, Microsoft SQL

Last Updated on Wednesday, 10 July 2013 13:59 Read more...
 

Thai Encoding กับการเลือก OSS

E-mail Print

UTF-8ในการเลือกซอฟต์แวร์กลุ่มโอเพนซอร์สมาศึกษา หรือพัฒนาระบบทั้งเพื่อการเรียนการสอน การใช้งาน ควรให้ความสนใจกับ "การเข้ารหัสภาษาไทย" ด้วยทุกครั้ง โดยการเข้ารหัสภาษาไทย หรือ Thai Encoding ที่มีการใช้งานในประเทศไทยมีได้ในรูปแบบของ TIS-620, Windows-874 รวมทั้ง UTF-8 โดยปัจจุบัน UTF-8 คือการเข้ารหัสภาษาที่มีการใช้มากที่สุด ดังนั้นการเลือกศึกษา หรือใช้งานซอฟต์แวร์ในกลุ่ม OSS โดยเฉพาะจากผู้เริ่มต้น หรือผู้ที่ยังไม่คุ้นเคยกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์มากนัก ควรศึกษาประเด็นการเข้ารหัสภาษาไทยด้วยทุกครั้ง เพราะหากเลือก OSS ที่ไม่สนับสนุน หรือมีข้อจำกัด และไม่สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้เอง จะส่งผลต่องานที่พัฒนาด้วยครับ

Last Updated on Wednesday, 10 July 2013 13:55 Read more...
 

ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ OpenBiblio รุ่น myLib

E-mail Print

OpenBiblioโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ OpenBiblio รุ่น myLib เป็นโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่พัฒนาต่อยอดจากโปรแกรม OpenBiblio อันเป็นโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (Automated Library) ที่พัฒนาบนฐานของโอเพนซอร์ส หรือการเปิดเผยต้นฉบับโปรแกรมที่ให้บริการผ่านเว็บ http://obiblio.sourceforge.net/ ทั้งนี้โปรแกรม OpenBiblio เป็นระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่พัฒนาด้วยภาษา PHP ทำงานบนระบบฐานข้อมูล MySQL

OpenBiblio รุ่น myLib ได้นำต้นฉบับโปรแกรมดังกล่าวมาปรับปรุงความสามารถ โดยเฉพาะการปรับแก้ไขปัญหาภาษาไทย การปรับรูปแบบการแสดงผลข้อมูลเพื่อให้รองรับการใช้งานกับห้องสมุดขนาดเล็กในประเทศไทย 

Last Updated on Wednesday, 10 July 2013 13:22 Read more...
 

BibTeX เครื่องมือจัดการบรรณานุกรมที่น่าใช้งาน

E-mail Print

BibTeX อาจจะอีกคำที่หลายๆ ท่านไม่คุ้นเคย แต่สำหรับนักวิชาการสายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิศวกรรมจะคุ้นเคยเป็นอย่างดึ เพราะเป็นเครื่องมือจัดการข้อมูลบรรณานุกรม (reference management software) ที่ทำงานกับ LaTeX ซึ่งใช้ในการสร้างสรรค์เอกสารผลงานวิชาการประเภทหนึ่ง สำหรับท่านที่ยังไม่คุ้นกับ BibTeX สามารถเข้าไปดูตัวอย่างได้จากเว็บ ACM Digital Library

BibTeX ACM Digital Library

Last Updated on Tuesday, 25 June 2013 21:06 Read more...
 

ตรวจจับการคัดลอกด้วย Anti-Kobpae

E-mail Print

Plagiarism เป็นรูปแบบหนึ่งของความไม่สุจริตทางวิชาการ เช่น การขโมยความคิด หรือคำพูด หรือข้อความ ของบุคคลอื่นมาใช้โดยไม่อ้างอิงแหล่งที่มาหรือประกาศเกียรติคุณ นับเป็นการลอกงานเขียน ความคิดหรืองานสร้างสรรค์ดั้งเดิมทั้งหมดหรือบางส่วนที่เหมือนหรือเกือบเหมือนงานดั้งเดิมของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นงานดั้งเดิมของตนเอง

ราชบัณฑิตยสถานบัญญัติคำว่า Plagiarism ไว้ 2 คำคือ “โจรกรรมทางวรรณกรรม” (สาขาวรรณกรรม) กับ “การลอกเลียนวรรณกรรม” (สาขานิติศาสตร์) หมายถึงการกระทำที่เป็นการแอบอ้างงานเขียน หรืองานสร้างสรรค์ดั้งเดิมของผู้อื่นทั้งหมด หรือนำมาบางส่วนมาใส่หรือมาใช้ในงานของตนเองโดยไม่มีการอ้างอิง แหล่งที่ได้ข้อมูลมา 

Last Updated on Saturday, 29 June 2013 21:00 Read more...
 


Page 7 of 19

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาและให้บริการความรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

film izle film izle pornosikis sikiselim pembedelik