Generic Levitra OnlineCialis Free SamplesViagra Order

บริษัท Thomson Reuters ทำนายรางวัลโนเบลปี 2013

E-mail Print

(Thomson Reuters predicts 20013 Nobel Laureates)

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2013 ณ รัฐฟิลาเดียเฟีย สหรัฐอเมริกา แผนก IP & Science Business ของบริษัท Thomson Reutersได้ประกาศคำทำนายผู้ที่คาดว่าจะได้รับรางวัลโนเบลปี 2013 โดยที่ผ่านมาบริษัท Thomson Reuters ได้เริ่มทำนายรางวัลโนเบลมาตั้งแต่ปี 2002 และสามารถทำนายได้อย่างถูกต้องแม่นยำถึงชื่อของผู้ที่มีชัยชนะได้รับรางวัลโนเบลถึง 27 ท่าน Thomson Reuters กำหนดทำนายรายปีด้วยวิธีการศึกษา Bibliometrics ที่วิเคราะห์จากข้อมูลผลงานวิจัยตีพิมพ์สาขาวิทยาศาสตร์เพื่อให้ได้รายชื่อนักวิทยาศาสตร์ที่เป็นผู้ที่มีอิทธิพลในสาขาเคมี ฟิสิกส์ แพทยศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์

สำหรับรางวัลโนเบลในปี 2013 นี้ Thomson Reuters ได้ทำนายรายชื่อผู้ที่คาดว่าจะได้รับรางวัลโนเบล ใน 4 สาขา มีชื่อของผู้ที่มีชื่อเสียงเช่น Francois Englert และ Peter W. Higgs  ผู้ที่ได้ค้นพบอนุภาค Higgs Boson ในสาขาฟิสิกส์ รวมถึง Sam Peltzman และ Richard A. Posner นักเศรษฐศาสตร์ที่ทำงานในเรื่องทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ด้านกฏระเบียบ (economic theories of  regulation) ส่วนในสาขาแพทยศาสตร์ประกอบด้วยรายชื่อนักวิทยาศาสตร์คือ Aldrian P. Bird, Howard Cedar และ Aharon Razin  ในการค้นพบข้อมูลพื้นฐาน ที่เกี่ยวกับ DNA methylation and gene expression สาขาเคมีผู้ที่คาดว่าจะได้รับการเสนอชื่อ ประกอบด้วย M.G.Finn, Valery V. Fokin และ K.Barry Sharpless ในการศึกษาวิจัยพัฒนาเรื่อง Modular click chemistry ซึ่งหากได้รับรางวัลจริง นักวิทยาศาสตร์ชื่อ Sharpless จะเป็นผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบลเป็นครั้งที่ 2 ด้วยท่านเคยได้รับรางวัลมาแล้วในปี 2001ในหัวข้อวิจัยเรื่อง chirally catalyzed oxidation reactiona

จากบัญชีรายชือที่คาดการณ์ทำนายว่าอาจได้รับรางวัลโนเบลในปี 2013 นี้ ประกอบด้วยชื่อนักวิทยาศาสตร์จำนวน 28 ชื่อจากสถาบันวิจัยและ สถาบันการศึกษา 22 แห่ง จาก 6 ประเทศ

Last Updated on Wednesday, 30 October 2013 10:42 Read more...
 

รายงานความร่วมมืองานวิจัยสาขาแพทยศาสตร์ในประเทศสิงคโปร์และออสเตรเลีย

E-mail Print

Thomson Reuters ได้จัดทำรายงานวิเคราะห์เรื่อง รายงานความร่วมมืองานวิจัยสาขาแพทยศาสตร์ในประเทศสิงคโปร์และออสเตรเลียโดยใช้กระบวนการทาง Bibliometrics และฐานข้อมูล InCites ของบริษัท Thomson Reuters เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูล

Bibliometrics เป็นการวัดและเปรียบเทียบสิ่งพิมพ์โดยใช้จำนวนผลงานวิจัยหรือจำนวนการอ้างอิงหรือค่าเฉลี่ยจำนวนการอ้างอิงต่อหนึ่งบทความ ส่วนฐานข้อมูล InCites เป็นฐานข้อมูลที่เป็นเครื่องมือในการประเมินผลงานวิจัย (Web-Based Research Evalution Tool) ของบริษัท Thomson Reuters

Thomson Reuters ใช้กระบวนการทาง Bibliometrics นับจำนวนบทความวิจัยตีพิมพ์สาขาแพทยศาสตร์ที่เป็นการวิจัยร่วมกันรหว่างนักวิจัยสถาบันวิจัยสุขภาพด้านการแพทย์ (National Health and Medical Research Council : NHMRC) ประเทศออสเตรเลีย และ สำนักงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและวิจัย (Agency for Science, Technology and Research : A*STAR) ประเทศสิงคโปร์ ที่มีการประกาศความร่วมมือดังกล่าวในเดือนกันยายน 2554 มีการจัดตั้งทุนวิจัยด้านชีวการแพทย์ (Biomedical) โดยทั้งสองหน่วยงานลงทุนเงินจำนวน 3.5 ล้านเหรียญออสเตรเลียและ 4.5 ล้านเหรียญสิงคโปร์ ในระยะเวลา 3 ปี (2554-2556) รวมทั้งข้อตกลงในการส่งเสริมการจัดประชุมวิชาการ โดยในครั้งแรกกำหนดจัดที่สิงคโปร์ในปี 2555 โดยหวังว่าจะสร้าง ผลิตผลงานวิจัย นวัตกรรมใหม่ด้านการแพทย์ การพัฒนากลยุทธ์ของทั้งสองประเทศ ในโครงการความร่วมมือดังกล่าวคือ ออสเตรเลียได้ส่งเสริมให้มีเรื่องการมีสุขภาพที่ดี เป็น 1 ใน 4 เรื่องสำคัญของงานวิจัยในรัฐบาลออสเตรเลีย สอดคล้องกับงานวิจัยด้านชีวการแพทย์ เป็น 1 ใน 2 สาขาวิจัยของสิงคโปร์ที่ประสงค์จะสร้างศูนย์ความเป็นเลิศ (Global Excellence) ในสาขานี้

Last Updated on Tuesday, 29 October 2013 10:45 Read more...
 

งานวิจัยแนวหน้าปี 2013 : 100 หัวข้อวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์

E-mail Print

บริษัท Thomson Reuter ได้เผยแพร่รายงาน เรื่อง Research Fronts 2013 : 100 Top-Ranked Specialties in the Science and Social Sciences เมื่อเดือนเมษายน 2013 ความยาว 32 หน้า  ที่เว็บไซต์ของบริษัท Thomson Reuters เป็นการสรุปภาพรวมของหัวข้อวิจัยที่โดดเด่น 10 สาขาวิชาหลัก ระดับโลก แตกเป็นสาขาย่อย 100 หัวข้อวิจัย


บทนำ

รายงานนี้เป็นการนำเสนอภูมิทัศน์ (landscape) ของหัวข้องานวิจัยวิทยาศาสตร์ทั่วโลกในปี 2013  ที่มีการแผ่กิ่งก้านสาขา เพื่อทำการตรวจสอบหาหัวข้องานวิจัยที่เกิดขึ้นใหม่ (emerging) และเพื่อให้ผู้บริหาร ผู้กำหนดนโยบายวิทยาศาสตร์ที่ต้องการตรวจสอบ สนับสนุน  บริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะที่มีข้อจำกัดในทรัพยากรด้านต่างๆ  Thomson Reuters ได้ทำการตรวจสอบหาบทความวิจัยวิทยาศาสตร์ที่มีอิทธิพลมากที่สุดของโลก (World’s most significant scientific literature) ใน 10 สาขาวิชา ผลลัพธ์จากการศึกษานี้ยังได้เปิดเผยให้เห็นถึงการเชื่อมโยงระหว่างนักวิทยาศาสตร์อีกด้วย

วิธีการ

Last Updated on Thursday, 25 July 2013 13:02 Read more...
 

การประยุกต์ใช้งานสัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์กับภาพถ่ายดิจิทัล

E-mail Print

ก่อนหน้านี้ได้แนะนำสัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ Creative Commons ไปแล้ว หลายๆ ท่านอาจจะสงสัยว่าแล้วจะนำไปใช้อย่างไร จริงๆ แล้วก็ใช้กับสื่อดิจิทัลเป็นหลักนะครับ โดยแต่ละสื่อก็มีวิธีการใช้งานแตกต่างกันออกไป บทความนี้จะขอแนะนำการใช้งานกับถ่ายภาพดิจิทัลในรูปแบบ XML Metadata 

ภาพถ่ายดิจิทัลที่เราบันทึกจากสถานที่ต่างๆ ถือเป็นผลงานที่เราได้สร้างสรรค์ขึ้นมา ดังนั้นก่อนเผยแพร่ควรกำหนดสัญญาอนุญาตการใช้งานถ่ายดังกล่าวให้เหมาะสม เช่น Copyright หรือ Creative Commons หรือ Public Domain สำหรับท่านที่สนใจสัญญาอนุญาตครีเอทิฟคอมมอนส์สามารถทำได้ด้วยขั้นตอนดังนี้

Last Updated on Tuesday, 16 July 2013 14:09 Read more...
 

Sync Google Calendar กับ ThunderBird

E-mail Print

Lightningการบริหารการจัดหมาย Google Calendar น่าจะเป็นตัวเลือกแรกของหลายๆ คน ผมก็เป็นคนหนึ่งที่ใช้งาน Google Calendar มากกว่าระบบปฏิทินอื่นๆ อย่างไรก็ดีในการทำงานปกติก็มักจะทำงานกับ Notebook ส่วนตัวและงานหลักงานหนึ่งก็คือการโต้ตอบด้วยอีเมลผ่านโปรแกรม eMail Client อย่าง Mozilla Thunderbird ทำให้เมื่ออ่านเมลและดูปฏิทินต้องสลับการทำงาน บางครั้งไม่อยู่ในสถานะออนไลน์ จึงตรวจสอบปฏิทินไม่ได้ 

คิดไปคิดมา น่าจะมีวิธี Sync ข้อมูลจาก Google Calendar มาแสดงบนระบบปฏิทินของ Mozilla Thunderbird ได้ก็เจ๋งเลย ค้นไปค้นมาก็พบว่าเพียงแค่ติดตั้งโปรแกรมเสริมชื่อ Lightning กับ Privider for Google Calendar บน Mozilla Thunderbird ก็ทำให้งานข้างต้นสะดวกสบายยิ่งขึ้น

วิธีการก็ไม่ยากเลยครับ เริ่มด้วยการเปิดใช้งานโปรแกรม Mozilla Thunderbird ตามปกติ จากนั้นก็ติดตั้งโปรแกรมเสริมทั้งสองโปรแกรมด้วยคำสั่ง Tools, Add-ons โดยใช้วิธีการค้นชื่อโปรแกรมและคลิก Install เมื่อติดตั้งครบทั้งสองโปรแกรม ก็คลิก Restart Thunderbird เพื่อปรับระบบก่อนใช้งาน 

Last Updated on Friday, 12 July 2013 17:20 Read more...
 


Page 6 of 19

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาและให้บริการความรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

film izle film izle pornosikis sikiselim pembedelik