Levitra 10 MgGet CialisBuy Viagra Vardenafil Cialis
หน้าแรก
Search
Search Only:

Search Keyword PDF

Total: 18 results found.

1. ซอฟต์แวร์กลุ่ม plagiarism : ประเด็นแหล่งต้นเอกสารเพื่อตรวจสอบ
(Matching tags: PDF,Plagiarism,โจรกรรมทางวรรณกรรม,การคัดลอกผลงาน)
...  เอกสารต้นแหล่งในฟอร์แมต PDF ที่หลายสถาบันมี ณ ตอนนี้ มักจะอยู่ในรูปแบบ Scan PDF ซึ่งระบบ OCR ภาษาไทย ยังไม่สมบูรณ์ รวมทั้งเอกสาร PDF ที่ได้จากการสแกนเป็น PDF คุณภาพต่ำ ซึ่งไม่สามารถ OCR ได้ เอกสารต้นแหล่งในฟอร์แมต ...
Friday, 19 July 2013
... เฉพาะเนื้อหานี้ขอเน้นในประเด็น เอกสารต้นแหล่งฟอร์แมต PDF ที่เป็นภาษาไทย เพราะพบว่าหลายสถาบันเลือกนำเข้าเอกสาร PDF เข้าไปเป็นต้นแหล่งเพื่อใช้ในการตรวจสอบ และเอกสาร PDF จำนวนมากไม่รองรับกับโปรแกรมดังนี้ ...
Sunday, 30 June 2013
3. เครื่องมือบริหารจัดการ PDF ที่เป็น OSS
(Matching tags: โอเพนซอร์ส,Open Source Software,PDF,OSS)
เครื่องมือบริหารจัดการ PDF ที่เป็น OSS PDFCreator : เครื่องมือแปลงเอกสารให้เป็นฟอร์แมต PDF ทำงานร่วมกับโปรแกรมต่างๆ ได้ดี PDFEdit : เครื่องมือที่น่าใช้มาก มีความสามารถไม่แตกต่างจาก Acrobat ...
Friday, 30 November 2012
รวมเครื่องมือจัดการเอกสาร PDF ที่เป็นฟรีแวร์ CutePDF Writer ฟรีแวร์ช่วยแปลงเอกสารให้อยู่ในฟอร์แมต PDF  PDFill PDF Tools ฟรีแวร์ที่มีฟังก์ชันเกี่ยวกับ PDF หลายฟังก์ชัน เช่น ...
Friday, 30 November 2012
... eBook ฟอร์แมต PDF แล้วใช้การพิมพ์คำที่ต้องการให้เป็นดัชนีคำค้น ผ่านส่วนการทำงาน Comment ณ ตำแหน่งข้อความจริง ดังตัวอย่าง ทั้งนี้ต้องเริ่มต้นด้วยการวิเคราะห์คำจากเอกสาร และนำคำดังกล่าวมาใส่ ...
Friday, 30 November 2012
6. ตัวอย่างข้อกำหนดการว่าจ้างสแกนเอกสาร
(Matching tags: ข้อกำหนดการว่าจ้าง,TOR,Digitization,Scan,การสแกนเอกสาร,PDF)
... DVD จำนวน 2 ชุด (ชุดต้นฉบับและชุดสำเนา) ผู้รับจ้างต้องนำเอกสารสแกนทุกรายการมารวมเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ Portable Document Files (PDF File) โดยมีคุณสมบัติดังนี้ ความละเอียดของภาพไม่น้อยกว่า ...
Tuesday, 20 November 2012
7. การบริหารจัดการเอกสาร PDF
(Matching tags: Digitization,Scan,การสแกนเอกสาร,scanner,ebook,PDF,หนังสืออิเล็กทรอนิกส์)
เอกสาร PDF (Portable Document Format) เป็นฟอร์แมตเอกสารดิจิทัลรูปแบบหนึ่งที่พัฒนาเพื่อเน้นการคงสภาพของเอกสารให้สามารถเรียกชมได้สะดวก โดยไม่มีปัญหาการจัดหน้ากระดาษ การจัดพารากราฟ จึงถูกนำไปประยุกต์ใช้ในหลากหลาย ...
Monday, 19 November 2012
8. การฝังฟอนต์กับเอกสาร PDF ด้วย Acrobat Professional
(Matching tags: การฝังฟอนต์,PDF,Acrobat Professional,font)
เอกสารงานพิมพ์ สื่อนำเสนอที่ใช้ฟอนต์ลักษณะพิเศษ หรือฟอนต์ที่ต้องติดตั้งเพิ่มจากค่าปกติของระบบปฏิบัติการ เช่นฟอนต์ไทยสารบรรณ ก่อนส่งเป็น PDF ไปใช้งาน หรือจัดเก็บไว้ถาวร ควรฝังฟอนต์ไปกับเอกสาร ซึ่งจะสร้างความมั่นใจได้ว่าผู้ใช้เปิดเอกสารดังกล่าว ...
Saturday, 30 June 2012
9. สร้างแก้ไขเอกสารด้วย PDFescape
(Matching tags: Online Tools,Free tools,PDF)
เครื่องมือฟรีที่เกี่ยวกับเอกสาร PDF มักจะเป็นเครื่องมือแสดงผล (reader) หรือแปลงเอกสาร (Convert) แทบจะหาเครื่องมือสร้าง แก้ไขเอกสาร โดยเฉพาะการทำงานเกี่ยวกับฟอร์ม (Form) ไม่ได้เลย แต่ด้วยบริการออนไลน์อย่าง PDFescape ...
Wednesday, 27 June 2012
10. เครื่องมือแปลง PDF เป็น Flash Flip eBook
(Matching tags: flip ebook,Flash Flip eBook,ebook,PDF)
ความต้องการเผยแพร่เอกสารสิ่งพิมพ์ในรูปแบบ eBook ได้รับการตอบรับเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในยุคห้องสมุดดิจิทัล ฟอร์แมตของ eBook ได้ปรับเปลี่ยนจากการเลื่อนด้วย Scroll bar แบบ PDF เป็นแบบการเปิดหน้าเสมือนจริง ...
Tuesday, 22 May 2012
11. แปลง PDF เป็น Flash .swf ด้วย Pdf2Swf
(Matching tags: PDF, Flash,Pdf2Swf,ebook,e-book,หนังสืออิเล็กทรอนิกส์,Freeware)
เอกสาร PDF เป็นฟอร์แมตเอกสาร e-Book ที่ใช้กันมายาวนาน อย่างไรก็ดีปัญหาของเอกสาร PDF อาจจะเป็นเพราะความต้องการ PDF Reader ที่ผู้ใช้จะต้องติดตั้งก่อนจึงจะเปิดอ่านได้ ในขณะที่ Flash player เป็น Plug-ins ...
Tuesday, 14 February 2012
12. หนังสือเผยแพร่ชุดใหม่ของ STKS
(Matching tags: Reference Manager,How to,การเตรียมสื่อดิจิทัล,คู่มือ,Acrobat Professional,Writer,Tutorial,code of conduct,standard,digital media,สื่อดิจิทัล,Microsoft Office,การอ้างอิง,Citation,Open Source,Digital content,Impress,powerpoint,OpenOffice.org,Zotero,PDF,word,OSS,บรรณานุกรม,Reference)
... Office, OpenOffice.org, PDF Tools รวมทั้งหนังสือคู่มือการบริหารจัดการบรรณานุกรมด้วย Zetoro & OpenOffice.org Writer ซึ่งเป็นคู่มือแนะนำการบริหารจัดการรายการอ้างอิง บรรณานุกรมด้วยซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สในกลุ่ม ...
Tuesday, 30 August 2011
13. PDF Security ด้วย Acrobat Professional
(Matching tags: PDF Security,Acrobat Professional,Acrobat,PDF,Security,Microsoft Office)
เอกสาร PDF จะต้องกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงเอกสารและเนื้อหาให้เหมาะสมก่อนเผยแพร่ โดยการส่งออกด้วย Acrobat Professional ทำได้โดยเลือกคำสั่ง File, Print, Adobe PDF คลิกเลือกปุ่ม Properties เลือกรายการ ...
Friday, 26 August 2011
14. PDF Security ด้วย OpenOffice.org
(Matching tags: PDF Security,OpenOffice.org,PDF,Writer,Impress)
เอกสาร PDF จะต้องกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงเอกสารและเนื้อหาให้เหมาะสมก่อนเผยแพร่ โดยการส่งออกด้วย OpenOffice.org ทำได้โดยเลือกคำสั่ง File, Export as PDF จากนั้นคลิกเลือกแท็บ Security จากนั้นคลิกเลือกสิทธิ์การเข้าถึงเนื้อหา ...
Friday, 26 August 2011
15. PDF Properties
(Matching tags: Document Properties,PDF Properties,Metadata,Search Engine,PDF)
... เอกสาร PDF ก็เช่นกันโดยการใส่ PDF Properties ทำได้หลายวิธี ได้แก่ กรณีที่เอกสารต้นฉบับได้กำหนด Document Properties ไว้แล้ว การส่งออกด้วยวิธีการ OpenOffice.org PDF Export และการส่งออกด้วยคำสั่งของ ...
Friday, 26 August 2011
16. SciPlore รวมเครื่องมือ Mind Map การจัดการเอกสาร PDF และข้อมูลบรรณานุกรมสำหรับนักวิจัย นักวิชาการ
(Matching tags: Bibliography,mind map,MindMap,PDF,Researcher,SciPlore,งานวิจัย,งานวิชาการ,นักวิจัย,นักวิชาการ,ผังความคิด,ผังมโนทัศน์)
... PDF หากเราสามารถนำรายการบรรณานุกรม รวมทั้ง Annotation รูปแบบต่างๆ จากเอกสาร PDF มาแสดงผลในรูปแบบ Mind Map ก่อนการเขียนผลงานย่อมทำให้เห็นภาพของความเชื่อมโยงงานเขียนได้ชัดเจน และไม่ตกหล่นประเด็นสำคัญที่ต้องการนำเสนอ ...
Thursday, 12 May 2011
17. การสร้างเอกสาร PDF ด้วย OpenOffice.org
(Matching tags: microsoft,Microsoft Office,OpenOffice,OpenOffice.org,PDF,pdf converter)
โปรแกรม OpenOffice.org นับเป็นชุดโปรแกรมจัดการงานสำนักงานที่น่าสนใจมาก เนื่องจากดาวน์โหลดมาใช้ได้ฟรี ทำงานกับเอกสารของ Microsoft Office ได้แล้ว ยังสามารถส่งออก (Export) เป็นเอกสาร PDF ได้โดยไม่ต้องพึ่งพาโปรแกรม ...
Thursday, 12 May 2011
18. การสร้างเอกสาร PDF ด้วย Microsoft Office + Acrobat 6
(Matching tags: microsoft,Microsoft Office,ms office,PDF)
[slideshare id=1958864&doc=pdf-ms-office-090906084645-phpapp02&type=d]  ...
Thursday, 12 May 2011

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาและให้บริการความรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

film izle film izle pornosikis sikiselim pembedelik