Levitra Canada PrescriptionCialis India120mg Viagra
หน้าแรก
Search
Search Only:

Search Keyword open source software

Total: 50 results found.

Page 1 of 3
1. ฉลาดเลือกฉลาดใช้ Open Source Software & Freeware
(Matching tags: OSS,Open Source Software, Freeware)
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ โดย ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ได้ส่งเสริมให้เกิดโครงการซอฟต์แวร์ต้นฉบับรหัสเปิด (Open Source Software Project) มีเป้าหมาย เพื่อสนับสนุนการใช้ และการพัฒนาซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส ...
Friday, 16 May 2014
2. ระบบห้องสมุดอัตโนมัติสำหรับโรงเรียน
(Matching tags: OPAC,Library,ห้องสมุด,ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ,Open Source Software,OpenBiblio,ระบบห้องสมุดอัตโนมัติแบบบูรณาการ,Automated Library,Integrated library system)
... (Open Source Software: OSS0 ที่ช่วยให้สามารถปรับประยุกต์ OSS มาใช้งานได้ จึงมีการเลือก OSS มาพัฒนา ILS หรือ Automated Library ให้โรงเรียน จากที่ได้มีโอกาสทำงานร่วมกับหลายหน่วยงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ ...
Friday, 19 July 2013
3. Thai Encoding กับการเลือก OSS
(Matching tags: Character Set,UTF-8,Windows-874,TIS-620,Thai Encoding,Open Source Software)
ในการเลือกซอฟต์แวร์กลุ่มโอเพนซอร์สมาศึกษา หรือพัฒนาระบบทั้งเพื่อการเรียนการสอน การใช้งาน ควรให้ความสนใจกับ "การเข้ารหัสภาษาไทย" ด้วยทุกครั้ง โดยการเข้ารหัสภาษาไทย หรือ Thai Encoding ที่มีการใช้งานในประเทศไทยมีได้ในรูปแบบของ ...
Wednesday, 10 July 2013
4. ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ OpenBiblio รุ่น myLib
(Matching tags: Automated Library,OpenBiblio,Integrated library system,ILS,Open Source Software)
โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ OpenBiblio รุ่น myLib เป็นโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่พัฒนาต่อยอดจากโปรแกรม OpenBiblio อันเป็นโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (Automated Library) ที่พัฒนาบนฐานของโอเพนซอร์ส ...
Monday, 08 July 2013
5. ตัวระบุวัตถุดิจิทัล - DOI - การศึกษาการใช้งานกับ Mendeley
(Matching tags: ตัวระบุวัตถุดิจิทัล, DOI,Mendeley,Reference Management System,Open Source Software,Digital Object Identifier)
ก่อนนี้ได้แนะนำการใช้งานตัวระบุวัตถุดิจิทัล - DOI ผ่าน Zotero ไปแล้ว และพบว่ามีหลายสถาบันเลือกใช้โปรแกรมบริหารจัดการบรรณานุกรม Mendeley ด้วย จึงขอนำเสนอการใช้งาน DOI กับ Mendeley ด้วยครับ  การดึงเมทาดาทาของบทความด้วย ...
Sunday, 30 June 2013
6. คลังเอกสารยุคใหม่แบบเก็บเกี่ยวบรรณานุกรมด้วย OAI-PMH
(Matching tags: OAI Harvester,คลังปัญญาสถาบัน,คลังเอกสารดิจิทัล,OAI-PMH,Open Source Software,OSS)
... มาลองศึกษารายละเอียดโปรแกรม การติดตั้งและการใช้งานจากเอกสารฉบับนี้ได้ครับ PKP Open Harvester Software from Boonlert Aroonpiboon  ...
Monday, 24 June 2013
7. ซอฟต์แวร์พัฒนา Open Journal
(Matching tags: Open Source Software,Open Journal,Gold OA,Open Access)
รูปแบบหนึ่งของการเข้าถึงแบบเปิด ก็คือ OAJ (Open Access Journal) หรือที่เรียกกันว่า Gold OA โดยผู้เขียนบทความ แหล่งเงินทุนหรือสถาบันต้นสังกัดเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้แก่สำนักพิมพ์ในการตีพิมพ์บทความนั้นโดยที่ผู้อ่านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ...
Sunday, 09 June 2013
8. 7 มิ.ย.56 บรรยายเรื่อง บริการสารสนเทศจาก STKS
(Matching tags: บริการสารสนเทศ,STKS,Open Source Software,Freeware)
... บุญยะทิม ให้การต้อนรับพร้อมทั้งให้คำแนะนำบริการสารสนเทศจาก STKS รวมทั้งการใช้งาน Open Source Software & Freeware ภาพบรรยากาศ            ...
Friday, 07 June 2013
9. Open Source Software สำหรับการพัฒนา Open Access
(Matching tags: Open Source Software,Open Access,Harvesting)
ในการพัฒนาระบบต่างๆ บนฐานของ Open Access สามารถเลือกใช้ซอฟต์แวร์ในกลุ่ม Open Source ได้หลายโปรแกรม โดยสามารถแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆ ได้สามกลุ่มคือ 1) Open Source Software for Self-Archives   2) ...
Thursday, 06 June 2013
10. Google Earth
(Matching tags: Google Earth,โลก,ภูมิศาสตร์,Earth,สื่อการเรียนการสอน,Google,Open Source Software)
Google Earth เป็นซอฟต์แวร์ที่พัฒนาโดยบริษัทกูเกิลที่ให้บริการดูภาพถ่ายทางอากาศพร้อมทั้งแผนที่ เส้นทาง และผังเมืองซ้อนทับลงในแผนที่ รวมทั้งระบบ จีไอเอส ในรูปแบบ 3 มิติ สามารถทำงานผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ...
Wednesday, 05 June 2013
11. CamStudio - Free Screen Recording Software
(Matching tags: Screen Recording Software,CamStudio,สื่อการเรียนการสอน,Open Source Software,OSS)
CamStudio เป็นโอเพนซอร์สซอฟต์แวร์ที่น่าสนใจโปรแกรมหนึ่ง โดยสน้บสนุนการจับภาพเคลื่อนไหวบนจอคอมพิวเตอร์แล้วบันทึกในฟอร์แมต .avi หรือ .swf ทำให้สามารถประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือพัฒนาสื่อการเรี่ยนการสอนได้สะดวก  ...
Saturday, 08 December 2012
12. ดูหนัง ฟังเพลงด้วย VLC media player
(Matching tags: Media Player,VLC media player,ดูหนัง ฟังเพลง,Video,Open Source Software,OSS)
โปรแกรมดูหนังฟังเพลงที่โดดเด่นในกลุ่มโอเพนซอร์ส ณ คอนนี้คงหนีไม่พ้น VLC Media Player โดยนอกจากฟังก์ชันเล่นแผ่น DVD, Audio CD, VCD รองรับแฟ้มหลายฟอร์แมต MPEG-2, DivX, H.264, MKV, WebM, WMV, MP3 ยังรองรับการนำเสนอสื่อที่ทำงานผ่าน ...
Tuesday, 04 December 2012
13. เครื่องมือบริหารจัดการ PDF ที่เป็น OSS
(Matching tags: โอเพนซอร์ส,Open Source Software,PDF,OSS)
เครื่องมือบริหารจัดการ PDF ที่เป็น OSS PDFCreator : เครื่องมือแปลงเอกสารให้เป็นฟอร์แมต PDF ทำงานร่วมกับโปรแกรมต่างๆ ได้ดี PDFEdit : เครื่องมือที่น่าใช้มาก มีความสามารถไม่แตกต่างจาก Acrobat ...
Friday, 30 November 2012
14. Inkscape โปรแกรมวาดภาพเวกเตอร์น่าใช้
(Matching tags: Vector Graphic,Graphics,โอเพนซอร์สซอฟต์แวร์,Open Source Software,OSS)
สำหรับท่านที่มองหาโปรแกรมวาดภาพกราฟิกแบบ Vector ลักษณะเดียวกับ Adobe Illustrator โปรแกรม Inkscape เป็นทางเลือกที่น่าสนใจ โดย Inkscape เป็นโปรแกรมที่วาดภาพเวกเตอร์และจัดเก็บตามมาตรฐาน  W3C ...
Monday, 26 November 2012
15. Beginning and roid application development
(Matching tags: หนังสือแนะนำเดือน ตุลาคม 2555,Development,Application software,Mobile computing,Open Source Software,หนังสือแนะนำ)
รหัสยืม NOV-01 Beginning android...
Friday, 12 October 2012
16. บริหารจัดการอีเมลด้วย Thunderbird
(Matching tags: บริหารจัดการอีเมล,eMail,Open Source Software,Mozilla Thunderbird,Thunderbird,Mail Client)
... ได้ แนวคิดการดึงเมลจากระบบเครื่องแม่ข่ายเมล (Mail Server) มาเก็บในเครื่องส่วนบุคคลโดยผ่านซอฟต์แวร์บริหารจัดการเมล (Mail Client) จึงเกิดขึ้น ซอฟต์แวร์บริหารจัดการเมลที่น่าใช้งานมากในกลุ่ม Open Source ที่จะแนะนำคือ ...
Tuesday, 04 September 2012
17. แนวทางส่งเสริม Open Source และ Freeware ในองค์กร
(Matching tags: แนวทางการส่งเสริม,Open Source Software,Freeware,การใช้งานในองค์กร,software)
...  Office Suits  OpenOffice.org  Scribus  PDF Creator  GanttProject  OpenProj  ...
Monday, 03 September 2012
18. Templates ของ LibreOffice
(Matching tags: Templates,Libreoffice,Open Source Software,Writer,Calc,Impress,Presentation,word,Spreadsheet,แม่แบบเอกสาร)
ชุดโปรแกรมสำนักงานต่างๆ ทั้ง MS Office, OpenOffice.org และ LibreOffice ต่างพยายามสร้างสรรค์เครื่องมือช่วยสำหรับผู้ใช้อย่างต่อเนื่อง เครื่องมือช่วยชิ้นหนึ่งที่ผู้ใช้ต้องการมาก ก็คือ แม่แบบเอกสาร (Template) ...
Monday, 03 September 2012
19. ควรเลือกใช้ Libreoffice หรือ OpenOffice.org ?
(Matching tags: Libreoffice,Writer,Calc,Impress,Presentation,Spreadsheet,OpenOffice.org,Open Source Software,word)
ณ ตอนนี้ซอฟต์แวร์งานสำนักงานในกลุ่มโอเพนซอร์ส ก็มีให้เลือกถึง 2 ตัว ได้แก่ OpenOffice.org เจ้าเดิมและ LibreOffice คำถามที่มักได้รับคือ "แล้วควรเลือกใช้ตัวใด?" คำตอบคงยากพอสมควร แต่จากข้อมูลของนักพัฒนาคนไทยต่างก็เทเสียงให้กับ ...
Monday, 03 September 2012
20. บีบอัดไฟล์ด้วย 7-zip
(Matching tags: file archiver,Unzip,Compress,Zip,Open Source Software,บีบอัดไฟล์,7-Zip,OSS)
7-Zip เป็นโปรแกรมในกลุ่ม file archiver ที่สามารถบีบอัดแฟ้มข้อมูลให้มีขนาดเล็ก รองรับการส่งข้อมูลทางอีเมลได้อย่างดี นอกจากนี้ยังรองรับการคลายแฟ้มบีบอัดได้หลายฟอร์แมต เช่น 7z, XZ, BZIP2, GZIP, TAR, ...
Monday, 23 July 2012
  • «
  •  Start 
  •  Prev 
  •  1 
  •  2 
  •  3 
  •  Next 
  •  End 
  • »

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาและให้บริการความรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

film izle film izle pornosikis sikiselim pembedelik