Best Price Levitra OnlineCialis En MexicoViagra Online Store
หน้าแรก
Search
Search Only:

Search Keyword Metadata

Total: 14 results found.

1. Web Meta Tag องค์ประกอบที่ยังขาดหายไปในการพัฒนาเว็บไซต์
(Matching tags: การพัฒนาเว็บ,web metadata,UTF,source code,search engine optimization,Dublin Core,Web Technology and tagged analyze,สัญญาอนุญาต,UTF-8,การพัฒนาเว็บไซต์,Metatag,เว็บ,เว็บไซต์,standard,Web,Metadata,เมทาดาทา,Search,Search Engine,Google)
... Google : Google Search engine optimization starter guide ข้อมูลจำเป็นสำหรับการให้ข้อมูลเกี่ยวกับเว็บต่อ Search Engine เรียกว่า Web Metadata โดยจะต้องระบุผ่าน Tag พิเศษภายใน Head Section ดังนี้  ...
Wednesday, 11 June 2014
2. Digital Technology ของ National Palace Museum
(Matching tags: Archive,Digital,Digital Archives,Digital Museum,e-Learning,Library,Metadata)
...  การดำเนินการด้าน Digital Archives การดำเนินการด้าน Digital Archives เป็นการวางระบบฐานข้อมูลเพื่อจัดหมวดหมู่ จัดเก็บศิลปวัตถุต่างๆ โดยอาศัยรูปภาพดิจิทัลและ Metadata รวมทั้งระบบการสืบค้นด้วยระบบต่างๆ ...
Friday, 16 May 2014
3. 25 ก.ย.56 : วิทยากรเรื่อง แนวทางการจัดทำ Metadata และ Subject สำหรับ Digital file
(Matching tags: Digital file,ข่าวประชาสัมพันธ์,สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ,STKS,Metadata)
... สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้รับเชิญจากสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บรรยายในหัวข้อ เรื่อง แนวทางการจัดทำ Metadata และ Subject สำหรับ Digital file ให้แก่ผู้บริหาร และบรรณารักษ์สำนักหอสมุด ...
Friday, 27 September 2013
4. การบริหารจัดการภาพถ่ายดิจิทัลด้วย XnViewMP
(Matching tags: XMP,XnViewMP,ภาพถ่ายดิจิทัล,Image Editor,XnView,IPTC,EXIF,digital camera,Metadata)
ก่อนหน้านี้ได้แนะนำ XnView ไป ณ วันนี้มีการพัฒนาโปรแกรมให้มีความสามารถเพิ่มขึ้นและปรับเป็น XnViewMP โดย XnViewMP ก็ยังคงเป็นฟรีแวร์ที่ให้ดาวน์โหลดและใช้งานได้ฟรีจากเว็บไซต์ http://www.xnview.com/en/xnviewmp/ ...
Monday, 15 July 2013
5. Google Plus รองรับ IPTC Caption แล้ว
(Matching tags: Google Plus, IPTC Metadata, Caption,Image Metadata,Metadata,photo)
อีกหนึ่งพัฒนาการของ Google ก็คือ การเพิ่มความสามารถดึงค่า Caption จาก IPTC Metadata ที่ฝังมากับภาพถ่ายดิจิทัลให้ทำงานผ่าน Photos ของ Google Plus แล้ว โดยหากผู้ใช้นำเข้า (Upload) ภาพถ่ายที่ระบุ IPTC ...
Thursday, 10 January 2013
6. แนวทางการเชื่อมข้อมูลงานวิจัยไทยกับระบบ TNRR
(Matching tags: วช.,ระบบเปิด,ฐานข้อมูลงานวิจัย,TNRR,open archives initiative,ojs,oai,Harvesting,Biblio,ทรัพย์สินทางปัญญา,งานวิจัย,มาตรฐาน,Drupal,ฐานข้อมูล,DSpace,OAI-PMH,Metadata,โอเพนซอร์ส)
...  การเชื่อมโยงใช้วิธีการทำงานระบบเปิด โดยเสนอให้ทุกฐานข้อมูลสามารถรองรับมาตรฐาน OAI-PMH (Open Archives Initiative – Protocol for Metadata Harvesting) การเชื่อมโยงในระยะแรก จะเชื่อมโยงข้อมูลการวิจัยที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ...
Thursday, 01 November 2012
7. สืบค้นภาพได้ดั่งใจด้วย IPTC บน XnView
(Matching tags: สืบค้นภาพ,ค้นหาภาพ,IPTC,Metadata,XnView,Freeware,image,photo,Image Metadata)
  ภาพดิจิทัลทุกภาพควรฝังข้อมูลประกอบการสืบค้นผ่าน IPTC Metadata โดยจะฝังเป็นกลุ่มภาพ หรือทีละภาพก็ได้ โดยสามารถใช้โปรแกรม XnView และคำสั่ง Edit IPTC Data จากการคลิกขวาของเมาส์ที่ภาพที่ต้องการ ...
Saturday, 30 June 2012
8. วิทยากร : Metadata
(Matching tags: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,วิทยากร,ข่าวประชาสัมพันธ์,Metadata,เมทาดาทา)
... Metadata  ในหัวข้อการบรรยายเรื่อง Metada ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 9.00-16.00น. ณ ห้องประชุม 1 และห้องส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศ หอสมุดปรีดี สำนักหอสมุด  ...
Sunday, 11 March 2012
9. วิทยากร : เมทาดาทา
(Matching tags: บรรณารักษศาสตร์,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,วิทยากร,ข่าวประชาสัมพันธ์,NSTDA,STKS,Metadata,เมทาดาทา)
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชิญนางสาวสุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ...
Thursday, 08 September 2011
10. PDF Properties
(Matching tags: Document Properties,PDF Properties,Metadata,Search Engine,PDF)
เอกสารทุกเอกสารทุกฟอร์แมตจะต้องกำหนด Document Properties เพื่อให้การสืบค้นเอกสารเป็นไปได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว อีกทั้งยังเป็นข้อมูลสำคัญสำหรับ Search Engine และโปรแกรมจัดการห้องสมุดดิจิทัลที่ได้มาตรฐาน ...
Friday, 26 August 2011
11. Web Metatag ไม่กี่รายการช่วยเพิ่มมูลค่าให้เว็บไซต์ได้ดั่งใจหมาย
(Matching tags: Google,Metadata,Metatag,Search,Search Engine Friendly,Search Engine Optimizer,Searching,SEO,Web Metatag)
เคยสังเกตกันไหมครับเวลาค้นหาข้อมูลเว็บด้วยคำค้น (keyword) ผ่าน Google ผลลัพธ์ที่ปรากฏในหน้าสืบค้นประกอบด้วยองค์ประกอบหลักๆ 3 รายการ รายการแรกจะเป็นชื่อของเว็บ หรือที่เรียกว่า Site Title มักจะมีเพียง ...
Thursday, 12 May 2011
12. บริหารจัดการภาพถ่ายดิจิทัลอย่างมืออาชีพ
(Matching tags: digital camera,Image Search,IPTC,Metadata,seaching,Search,XnView,กล้องถ่ายภาพดิจิทัล,การค้นภาพ,การค้นหารูปภาพ,ค้นหาภาพ,ภาพดิจิทัล,ภาพถ่าย,รูปภาพ)
... เพราะโปรแกรมใหม่ๆ ทำงานกับ Metadata ของภาพได้เป็นอย่างดี อยู่ที่ตัวเองแล้วล่ะครับ สนใจความสามารถนี้กันบ้างไหม หรือปล่อยให้การจัดเก็บ การค้นหาภาพเป็นไปอย่างยถากรรมเหมือนทีผ่านมา … คุณเป็นคนตัดสินครับ ...
Thursday, 12 May 2011
13. สนุกกับ Photo Metadata : EXIF, IPTC ด้วย XnView และ Flickr
(Matching tags: digital camera,EXIF,flickr,Freeware,Image Metadata,IPTC,Metadata,photo,social media,XnView,กล้องถ่ายภาพดิจิทัล,ภาพถ่าย)
... ตัดแต่งภาพ XnView ยังมีความสามารถจัดการ Metadata ของภาพ ที่ช่วยให้สามารถสืบค้นภาพในคอมพิวเตอร์ได้ด้วยคำค้น รวมถึงคำค้นภาษาไทย นอกจากนี้คำค้นที่ฝังไว้กับภาพนั้นๆ ผ่านโปรแกรม XnView ยังสามารถทำงานร่วมกับความสามารถ ...
Sunday, 08 May 2011
14. ถึงเวลาบรรณารักษ์ควรปรับ...
(Matching tags: Metadata,เมทาดาทา,Library,Knowledge)
... โดยเฉพาะเมทาดาทาที่เกิดขึ้นในระบบ Mass participation แบบ Web 2.0 นั้น บรรณารักษ์ควรมีบทบาทอย่างไร ความนำ คำว่า “เมทาดาทา” (Metadata) เป็นคำที่วงการบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ...
Thursday, 20 January 2011

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาและให้บริการความรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

film izle film izle pornosikis sikiselim pembedelik