Online Levitra USBuy Cialis WhereGet Viagra Prescription
หน้าแรก
Search
Search Only:

Search Keyword Library

Total: 45 results found.

Page 1 of 3
1. ULibM ระบบห้องสมุดอัตโนมัติโดยคนไทยเพื่อคนไทย
(Matching tags: การลงรายการ,Union,MARC,oai,Barcode,protocol,ระบบห้องสมุด,มาตรฐาน,catalog,OPAC,Circulation,ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ,สารสนเทศ,Library,Search,บรรณานุกรม)
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติโดยคนไทยเพื่อคนไทยที่น่าสนใจระบบหนึ่ง ก็คงหนีไม่พ้น ULibM หรือ Union Library Management ที่พัฒนาโดยอาจารย์สมพงษ์ เจริญศิริ และทีมจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ...
Thursday, 07 August 2014
2. Digital Technology ของ National Palace Museum
(Matching tags: Archive,Digital,Digital Archives,Digital Museum,e-Learning,Library,Metadata)
ประเทศไต้หวันได้ให้ความสำคัญกับการจัดเก็บ รวมรวบ และเผยแพร่ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมของประเทศเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะวัตถุต่างๆ ที่นำมาจากประเทศจีน ซึ่งมีจำนวนถึง 650,000 ชิ้น โดยไต้หวันได้กำหนดให้หน่วยงานชื่อ ...
Friday, 16 May 2014
3. ระบบห้องสมุดอัตโนมัติสำหรับโรงเรียน
(Matching tags: OPAC,Library,ห้องสมุด,ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ,Open Source Software,OpenBiblio,ระบบห้องสมุดอัตโนมัติแบบบูรณาการ,Automated Library,Integrated library system)
บริการหนึ่งของห้องสมุดไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ก็คือ การทำบัญชีทรัพยากรสารสนเทศ โรงเรียนที่มีความพร้อมก็สามารถจัดซื้อจัดหาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (Automated Library) หรือระบบห้องสมุดอัตโนมัติแบบบูรณาการ (ILS ...
Friday, 19 July 2013
4. มาตรฐานห้องสมุด พ.ศ. 2549
(Matching tags: มาตรฐานห้องสมุด,ห้องสมุด,มาตรฐาน,standard,Library)
มาตรฐานห้องสมุด พ.ศ. 2549 สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี มาตรฐานห้องสมุด พ.ศ.2549 จัดทำขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งความรู้และการเรียนรู้ ...
Saturday, 06 July 2013
5. Subject Cloud กับระบบ OPAC
(Matching tags: Subject Cloud,Subject Heading,Catalogue,OPAC,Library)
ห้องสมุดสำหรับเด็กนักเรียน ควรให้ความสำคัญกับการออกแบบหน้าสืบค้น หน้าบริการระบบห้องสมุดอัตโนมัติเป็นพิเศษ โดยนำปัญหาจากระบบ OPAC ที่มีอยู่เดิมมาผสานให้เข้ากับความต้องการของนักเรียนให้ได้ อย่างเช่น หน้า ...
Sunday, 23 June 2013
  ไม่กี่ปีข้างต้นประเทศต่างๆ ในกลุ่มอาเซียนก็จะรวมกันเป็นหนึ่งเดียวตามกรอบ AEC หรือประชาคมอาเซียนตามข้อตกลง ส่งผลให้ทุกภาคส่วนในประเทศไทยให้ความสำคัญกับคำว่า “AEC : ASEAN Economic Community ...
Monday, 25 March 2013
7. มาตรฐานห้องสมุด สพฐ.
(Matching tags: มาตรฐานห้องสมุด,ห้องสมุด,Library,ตัวบ่งชี้,Indicator,KPI,การพัฒนาคุณภาพห้องสมุด,ห้องสมุดโรงเรียน,สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
มาตรฐานห้องสมุดและตัวบ่งชี้เพื่อการพัฒนาคุณภาพห้องสมุดโรงเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน School Library Standard, Thailand from Boonlert Aroonpiboon  ...
Monday, 07 January 2013
8. ห้องสมุดส่วนตัวบน iPad ด้วย My Library (Lite)
(Matching tags: iPad Apps,iPad,ห้องสมุด,Library)
Apps ตัวหนึ่งที่นักอ่านผู้นิยมใช้ iPad ไม่ควรพลาดน่าจะเป็น Apps ที่ช่วยบริหารจัดการหนังสือ และสื่อต่างๆ ในลักษณะห้องสมุดส่วนตัว เพื่อให้สามารถค้นหาหนังสือและสื่อต่างๆ ได้สะดวก My Library หรือตัวฟรีอย่าง ...
Sunday, 25 November 2012
9. Air Drying (Library)
(Matching tags: การลดความชื้น,การลดอุณหภูมิ,การผึ่งลม,การตากลม,Air Drying (Library),Air Drying,Library)
Air Drying (Library) โดย สมหมาย ตามประวัติ Air Drying คือการทำให้แห้งโดยการตากลม การผึ่งลม ลดอุณหภูมิ ลดความชื้น เพิ่มการถ่ายเทของอากาศ เช่น ใช้พัดลม หรือเครื่องขจัดความชื้น (Dehumidifier) เป็นวิธีที่เหมาะสมสำหรับหนังสือและเอกสารที่ชื้นหรือเปียกน้ำเป็นบางส่วนเท่านั้น ...
Monday, 10 September 2012
10. เทคโนโลยีห้องสมุดเพื่อการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน
(Matching tags: เทคโนโลยีห้องสมุด,ประชาคมอาเซียน,Library,ASEAN,AEC)
สไลด์นำเสนอประเด็น ... เทคโนโลยีห้องสมุดเพื่อการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน asean-library-ict from Boonlert Aroonpiboon  ...
Monday, 03 September 2012
11. การประยุกต์ใช้ OSS ในกลุ่มห้องสมุด
(Matching tags: Open Source,ห้องสมุด,STKS,บรรณารักษ์,สารสนเทศ,Library,Open Source Software)
สไลด์นำเสนอการประยุกต์ใช้ OSS ในกลุ่มห้องสมุด บรรณารักษ์ สารสนเทศศาสตร์/สารสนเทศศึกษา Open Source Software for Library : STKS View more presentations from Boonlert Aroonpiboon  ...
Tuesday, 22 May 2012
12. Open Source Software for Library
(Matching tags: Open Source Software,Library)
รวมซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศและการบริการห้องสมุด ที่ STKS ศึกษา และรณรงค์ Open Source Software for Library : STKSView more presentations from Boonlert Aroonpiboon.  ...
Monday, 14 May 2012
13. การพัฒนา Thesaurus ด้วย Open Source Vacabulary เจ๋งด้วย TemaTres
(Matching tags: Library,Online Presentation,Thesaurus and tagged Library,Open Source,OSS,Server2Go,Taxonomy,Thesaurus,การสอน,คำศัพท์,ศัพท์สัมพันธ์,เว็บ,โอเพนซอร์ส)
การนำเสนอคำศัพท์ทั้งที่เป็น Vocabulary, Thesaurus และ Taxonomy นอกจากนำเสนอเป็นรายการเหมือนที่เคยพบเห็นหรือทำกันมา ยังสามารถนำเสนอเป็นโครงสร้างความสัมพันธ์ หรือกราฟิกได้ โดย Open Source Tools อย่าง ...
Tuesday, 30 August 2011
14. OpenBiblio ซอฟต์แวร์ระบบห้องสมุดสำหรับคนไทย
(Matching tags: Integrated library system,interface,Library,Open Source,Open Source Software,OpenBiblio,Search,ความร่วมมือ,ห้องสมุด,เครือข่าย,เว็บ,เว็บไซต์,โอเพนซอร์ส)
ในที่สุด OpenBiblio ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สเพื่อบริหารจัดการห้องสมุด (ILS – Integrated Library System) ก็ได้เวลาปรับปรุงความสามารถครั้งใหญ่ ภายใต้ความร่วมมือของหลายหน่วยงานอย่างเ่ช่นคุณประสิทธิ์ชัย ...
Thursday, 12 May 2011
15. QR Code กับการใช้งานในห้องสมุด
(Matching tags: 2D Barcode,Barcode,CIP,Library,qr code,web cam,ห้องสมุด)
... มาประยุกต์ใช้กับการบริการในห้องสมุดไว้หลากหลาย ดังเช่น การให้บริการยืม/คืน การจัดทำข้อมูล CIP ของหนังสือ ของห้องสมุด สวทช. รวมถึงการทำลิงก์ไปยังแหล่งข้อมูล อย่างกรณีของห้องสมุด Library, University ...
Thursday, 12 May 2011
16. ประเด็นน่าสนใจการใช้ลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรม …. สำหรับทุกท่าน
(Matching tags: ทรัพย์สินทางปัญญา,การใช้งานที่เป็นธรรม,Fair use,Education,การสอน,การเรียน,การเรียนการสอน,Library,กฎหมายลิขสิทธิ์)
ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษาและทุกท่านหากมีเวลาว่าง และยังไม่มีอะไรจะอ่านในช่วงนี้ ผมขอแนะนำเอกสารจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาหลายเล่มนี้ครับ     * คู่มือการใช้งานลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรม ...
Thursday, 12 May 2011
17. Bibliometric กระบวนการวิจัยที่บรรณารักษ์ไม่ควรพลาด
(Matching tags: Bibliometric,Citation Analysis,Library,Online Database,การบริการ,การอ้างอิง,งานวิจัย,งานวิชาการ,ผลงานวิชาการ,วิเคราะห์,วิเคราะห์ข้อมูล,สถิติ,ห้องสมุด)
Bibliometric เป็นรูปแบบหนึ่งของกระบวนการการวิจัยที่ถูกใช้ในสาขาบรรณารักษศาสตร์และ สารนิเทศศาสตร์ เป็นกระบวนการที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและสถิติ มักจะใช้เพื่ออธิบายความสัมพันธ์ของผู้เขียนตั้งแต่สองคนขึ้นไป ...
Thursday, 12 May 2011
18. 3 กระแสเทคโนโลยีสำหรับห้องสมุดในยุค 2011 ที่ควรใส่ใจ
(Matching tags: วิเคราะห์,รายงาน,พัฒนาการ,Trend,technology trend,Technology,Service,digital resources,การบริการ,ผลงานวิชาการ,งานวิชาการ,Online Database,Bibliometric,ebook,การบริการห้องสมุด,เทคโนโลยีสำหรับห้องสมุด,สารสนเทศ,Library,กฎหมายลิขสิทธิ์)
Technology Trend สำหรับการบริการห้องสมุดในยุค 2011 ก็คงจะหนีไม่พ้นแนวคิดการประหยัดงบประมาณ หรือภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่เดิม การตอบรับความต้องการที่หลากหลาย (รูปแบบ) ของผู้ใช้ การเพิ่มมูลค่าการให้บริการ ...
Wednesday, 11 May 2011
19. Pligg โอเพนซอร์สในการจัดการ Bookmark ลักษณะเดียวกับเว็บ Digg
(Matching tags: web portal,web bookmark,Subject guide,pligg,Path Finder,Bookmark,AppServ,เว็บไซต์,ห้องสมุด,Library,โอเพนซอร์ส,Open Source Software,OSS)
ถ้าคุณต้องการระบบที่ช่วยจัดเก็บรายการเว็บไซต์ พร้อมเนื้อหาและแนบบทความดิจิทัลกำกับเว็บไซต์ได้ หรือนักวิชาการหลายๆ ท่านอาจจะประสบปัญหาเนื้อหาจากเว็บไซต์เมื่อผ่านไประยะเวลาหนึ่ง มักจะหายไปเพราะหลากหลายปัญหา ...
Monday, 09 May 2011
20. การพัฒนา Subject Guide ด้วย Pligg
(Matching tags: การบริการสารสนเทศ,การบริการ,Subject guide,pligg,Path Finder,ห้องสมุด,สารสนเทศ,Library,OSS)
มีคำถามสอบถามมาว่า OSS ใดสามารถนำมาพัฒนา Subject Guide  ซึ่งเป็นบริการรูปแบบหนึ่งของห้องสมุดที่ทำหน้าที่รวบรวมทรัพยากรในแต่ละหัว เรื่องเพื่อเป็นแนวทางการเข้าถึงสารสนเทศสำหรับผู้ใช้ จริงๆ แล้วมีหลายโปรแกรมครับ ...
Monday, 09 May 2011
  • «
  •  Start 
  •  Prev 
  •  1 
  •  2 
  •  3 
  •  Next 
  •  End 
  • »

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาและให้บริการความรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

film izle film izle pornosikis sikiselim pembedelik