Online Pharmacy Cost LevitraCialis DiscountOnline Store Viagra
หน้าแรก หนังสือแนะนำ หนังสือแนะนำรายเดือน หนังสือแนะนำประจำเดือน มี.ค. 2554 แผนแบบการทดลองและการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม R

แผนแบบการทดลองและการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม R

E-mail Print

รหัสยืม MAR-13
plan-of-experiments-analyzing-data-using-r
แผนแบบการทดลอง
และการวิเคราะห์ข้อมูล..

ข้อมูลประกอบบรรณานุกรม :
นราทิพย์ จั่นสกุล. แผนแบบการทดลองและการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม R. พิมพ์ครั้ง ที่ 1. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2552.

Tags: การออกแบบการทดลอง | สถิติวิเคราะห์ | หนังสือแนะนำ

 

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาและให้บริการความรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

film izle film izle pornosikis sikiselim pembedelik