10mg LevitraCialis DiscountBuy Generic Viagra

นักประดิษฐ์จอมยุ่ง

E-mail Print

รหัสยืม JAN-17
alt
นักประดิษฐ์จอมยุ่ง

ข้อมูลประกอบบรรณานุกรม :

Neil Morris. นักประดิษฐ์จอมยุ่ง. กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่น, 2552.

เนื้อหาโดยสังเขป :

สนุกสนานกับกิจกรรมและงานประดิษฐ์ที่ทำได้ง่ายๆ ด้วยอุปกรณ์เหลือใช้ใกล้ๆ ตัว แนะนำขั้นตอนพร้อมภาพประกอบ 4 สี และเกร็ดความรู้ที่น่าสนใจเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์ โดยแยกเป็นหัวข้อต่างๆ ดังนี้ ย้อนร้อยประวัติศาสตร์, การทดลองวิทยาศาสตร์,  สัตว์น่าทึ่ง, อวกาศอันไกลโพ้น

Tags: วิทยาศาสตร์ -- การทดลอง | สิ่งประดิษฐ์

 

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาและให้บริการความรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

film izle film izle pornosikis sikiselim pembedelik