Cheap Viagra USA
หน้าแรก สารสนเทศวิเคราะห์ รายงานสถานภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รายงานสถานภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายงานสถานภาพ ว และ ท ของ สวทช. ประเทศ และระดับนานาชาติ ที่ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กำหนดศึกษาวิเคราะห์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ (Research Publications) จากฐานข้อมูลชั้นนำของโลก เช่น  ISI: Web of Science แบบราย 2 เดือน  เพื่อเป็นการประเมินและใช้เป็นดัชนีชี้วัดถึงศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ สวทช. และประเทศเปรียบเทียบกับระดับสากลอย่างต่อเนื่อง

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
21 ข่าววิทยาศาสตร์ล่าสุดจากเนเจอร์ rungsima petchmedyai 2634
22 Nature วารสารวิทยาศาสตร์ที่ทรงอิทธิพล rungsima petchmedyai 1965
23 ประสบการณ์การวิจัยนานาชาติ rungsima petchmedyai 1583
24 บรรณานุกรมงานวิจัย สวทช. ปี ค.ศ. 1990-2000 (Scopus) pornpan boonyatim 1273
25 บรรณานุกรมงานวิจัย สวทช. ปี ค.ศ. 2001 (Scopus) pornpan boonyatim 998
26 บรรณานุกรมงานวิจัย สวทช. ปี ค.ศ. 2002 (Scopus) pornpan boonyatim 808
27 บรรณานุกรมงานวิจัย สวทช. ปี ค.ศ. 2003 (Scopus) pornpan boonyatim 797
28 บรรณานุกรมงานวิจัย สวทช. ปี ค.ศ. 2004 (Scopus) pornpan boonyatim 802
29 บรรณานุกรมงานวิจัย สวทช. ปี ค.ศ. 2005 (Scopus) pornpan boonyatim 862
30 บรรณานุกรมงานวิจัย สวทช. ปี ค.ศ. 2006 (Scopus) pornpan boonyatim 734
31 บรรณานุกรมงานวิจัย สวทช. ปี ค.ศ. 2007 (Scopus) pornpan boonyatim 657
32 บรรณานุกรมงานวิจัย สวทช. ปี ค.ศ. 2008 (Scopus) pornpan boonyatim 634
33 บรรณานุกรมงานวิจัย สวทช. ปี ค.ศ. 2009 (Scopus) pornpan boonyatim 730
34 ผลงานวิจัย วิชาการ สวทช. ใน Scopus pornpan boonyatim 673
35 บรรณานุกรมงานวิจัย สวทช. ปี ค.ศ. 2007 (ISI-WOS) rungsima petchmedyai 619
36 บรรณานุกรมงานวิจัย สวทช.ปี ค.ศ. 2006 (ISI-WOS) rungsima petchmedyai 560
37 บรรณานุกรมงานวิจัย สวทช. ปี ค.ศ. 2005 (ISI-WOS) rungsima petchmedyai 572
38 บรรณานุกรมงานวิจัย สวทช. ปี ค.ศ. 2004 (ISI-WOS) rungsima petchmedyai 628
39 บรรณานุกรมงานวิจัย สวทช.ปี ค.ศ. 2003 (ISI-WOS) rungsima petchmedyai 629
40 บรรณานุกรมงานวิจัย สวทช.ปี ค.ศ. 2002 (ISI-WOS) rungsima petchmedyai 563
 
Page 2 of 3

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาและให้บริการความรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

film izle film izle pornosikis sikiselim pembedelik