อ่านงานเขียนเรื่องในหลวง

เศรษฐกิจพอเพียง

 

คู่มือเศรษฐกิจพอเพียงขนาดพกพา ซึ่งผลิตขึ้นโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อนำเสนอหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฐานรากในการสร้างชีวิตที่เป็นสุข การแปลงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่กิจกรรมการปฏิบัติที่เริ่มที่ตัวเราเอง จากครอบครัวพอเพียง สู่สังคมแห่งความพอเพียง หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับการพัฒนา ผ่านภาษาที่อ่านเข้าใจง่ายพร้อมภาพประกอบการ์ตูนน่ารัก " เพื่อน้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักคิดและแนวทางสู่การแก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันในทุกสถานการณ์
 
ข้อมูลประกอบบรรณานุกรม:
 
สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี. เศรษฐกิจพอเพียง. สุราษฎร์ธานี : กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี, 2550.
 
ชื่อเรื่อง: เศรษฐกิจพอเพียง
สถานที่พิมพ์และสำนักพิมพ์: สุราษฎร์ธานี : กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ปีที่พิมพ์: 2550
รูปแบบสิ่งพิมพ์: 48 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หมายเหตุ: เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ 80 พรรษา 5 ธ.ค. 2550
สารบัญ: หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับการพัฒนา
  เศรษฐกิจพอเพียงฐานรากการสร้างชีวิตที่เป็นสุข
  การแปลงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่กิจกรรมการปฏิบัติเศรษฐกิจพอเพียงเริ่มที่ตัวเอง
  ทฤษฎีใหม่หัวใจของเศรษฐกิจพอเพียง
  จากครอบครัวพอเพียงสู่สังคมแห่งความพอเพียง
หัวเรื่อง:
ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470 -
  เศรษฐกิจพอเพียง
ผู้แต่งร่วม: สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
เลขเรียกหนังสือ: ยงยุทธ 00377

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 
โทรศัพท์ 02-564-7000 ต่อ 1237, 1239
โทรสาร 02-564-7060 
eMail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เว็บไซต์อ่านงานเขียนเรื่องในหลวง พัฒนาโดยฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ซึ่งเป็นเป็นหน่วยงานของรัฐ และดำเนินการพัฒนาเว็บนี้ เพื่อให้บริการความรู้แก่ประชาชน โดยไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

คลังภาพ

A4442568-0.jpg