»
S
I
D
E
B
A
R
«
WordPress เครื่องมือพัฒนาเว็บไซต์สารพัดประโยชน์
Apr 12th, 2010 by Courseware2u 371 views

WordPress เป็นซอฟต์แวร์ในกลุ่มโอเพนซอร์สและบริการออนไลน์ที่ใช้พัฒนาเว็บไซต์ในกลุ่ม Blog แต่ก็สามารถนำมาต่อยอดเป็นเครื่องมือพัฒนาเว็บในกลุ่มต่างๆ ได้ตามต้องการ ทั้งเว็บส่วนตัว เว็บหน่วยงาน เว็บคลังภาพ คลังความรู้ เว็บจัดการความรู้ และเว็บ e-Learning เนื่องจากเป็นซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งง่าย และ/หรือสมัครสมาชิกออนไลน์ได้ฟรี เป็นมิตรที่ดีกับ Google ทำให้เนื้อหาติดอันดับการสืบค้นที่เร็วมาก หลากหลายโปรแกรมเสริม หากท่านใดสนใจพัฒนาเว็บไซต์ลองพิจารณาเลือก WordPress ดูบ้างก็ได้นะครับ รายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้ที่ STKS-Wiki

Read the rest of this entry »

Share
ความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ ศวท. แผนงานไอซีที สสส. และ OpenDream
Mar 19th, 2010 by Courseware2u 570 views

ความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สวทช. และ แผนงานไอซีทีเพื่อสุขภาวะออนไลน์และการสนับสนุนภาคีเครือข่าย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดย นายอาทิตย์ สุริยะวงศ์กุล บริษัทโอเพนดรีม ได้มีโครงการความร่วมมือกับ STKS กับ สสส. 4 โครงการ

1. โครงการเครือข่ายห้องสมุดดิจิทัลประเทศไทย http://dlib.in.th สสส. ริเริ่มขึ้นจากการที่มีการทำดิจิทัลขึ้นมามาก เพื่อให้สามารถสืบค้นผ่านกันได้ พบว่ายังมีปัญหามาตรฐานต่างๆ เช่น OAI เช่น ดึงข้อมูลภาษาไทยไม่ได้ ได้เริ่มจากข้อมูลด้านผ้า ของ มหาวิทยาลัยทักษิณ มีการทำข้อตกลงเรื่องมาตรฐานร่วมกัน ช่วยสืบค้นข้ามฐานข้อมูลได้ ลดเวลาของผู้ใช้ จากเดิมที่ผู้ใช้ต้องการทำการสืบค้นจากทีละฐานข้อมูลคล้าย Single Search ขณะนี้อยู่ระหว่างการพัฒนา

Read the rest of this entry »

Share
เว็บไซต์โรงเรียนอิสลาม 3 จังหวัดภาคใต้
Oct 25th, 2009 by Courseware2u 802 views

STKS ได้ให้การสนับสนุนโครงการไอทีตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเป็นวิทยากรอบรมการพัฒนาเว็บไซต์และให้บริการพื้นที่จัดทำเว็บไซต์โรงเรียนอิสลาม 3 จังหวัดภาคใต้ ด้วยโปรแกรม WordPress Mu เพื่อให้โรงเรียนได้จัดทำเอกสารเผยแพร่การจัดการเรียนการสอน และเปิดช่องทางสื่อสารระหว่างกันได้สะดวกขึ้น โดยมีโรงเรียนเปิดเว็บไซต์แล้ว ดังนี้

Share
สรุปจาก Libcamp # 2
Aug 17th, 2009 by Courseware2u 571 views

ตามที่แผนงาน ICT สสส. ร่วมกับห้องสมุดสตางค์ฯ และ Libraryhub.in.th จัดงาน Libcamp#2 นั้น ทางแผนงาน ICT ได้ช่วยสรุปสาระจากงานนี้ไว้ดังนี้ครับ

ช่วงที่ 1 เสวนา “ชวน Blogger มา เล่าสู่กันฟัง”

คุณอภิชัย อารยะเจริญชัย บรรณารักษ์ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เจ้าของ Blog http://janghuman.wordpress.com เล่าว่าใช้ Blog เพื่อเป็นโลกส่วนตัว เขียนในเรื่องราวที่อยากเขียน เล่าทุกเรื่องราวที่อยากเล่า ซึ่งเนื้อหาที่เขียนจะเป็นประเด็นที่คนอยากรู้ที่ตนเองมีความถนัดในการหาข้อมูลมาเรียบเรียงจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือในการอ้างอิง Read the rest of this entry »

Share
จดหมายเหตุ (ดิจิทัล) ไม่ยากด้วย WordPress.org
Aug 10th, 2009 by Courseware2u 497 views

WordPress.org นับเป็นเครื่องมือจัดการจัดการเหตุดิจิทัลได้ง่าย และรวดเร็ว เนื่องจาก wordpress.org มีระบบนำเสนอข้อมูลเรียงตามวันที่/เวลา ทุกเนื้อหาสามารถปรับวันที่/เวลาได้อิสระ ทำให้ภาพในอดีต เรื่องเล่าทุกเรื่องกำกับวันที่จริงได้ง่าย อีกทั้งโปรแกรมยังสามารถจัดกลุ่มเนื้อหาตามเดือนและปีให้อัตโนมัติ นอกเหนือจากการระบุคำค้นอิสระในรูปแบบ Tag สุดท้ายเมื่อติดตั้ง Extension Timeline ก็สามารถนำทุกเนื้อหามานำเสนอเป็น timeline แสดงเหตุการณ์ต่างๆ ได้ทันที ลองดูสิครับ อย่าเสียเวลาพัฒนาโปรแกรมจัดการจดหมายเหตุอีกเลยครับ ของดีและฟรีมีให้เลือกเยอะมาก

Share
10 Plugins น่าใช้สำหรับ WordPress
Aug 6th, 2009 by Courseware2u 588 views

Plugins สำหรับ WordPress ที่ STKS เลือกใช้และประทับใจ แลกเปลี่ยนกันดีไหมครับ

1) Add to Any: Share/Save/Bookmark Button : Plugins ที่ช่วยให้ผู้ใช้แนะนำบทความเราไปยัง Web 2.0 อื่นๆ ได้สะดวก

2) Ajax Archives : เยี่ยมมากครับ ช่วยจัดกลุ่มเนื้อหาพร้อมเปิด/ปิดการแสดงผล

3) Ajax Category Dropdown : หมวดเนื้อหาจำนวนมากถูกจัดใหม่เป็น Drop Down List พร้อมสรุปจำนวนบทความในแต่ละหมวดให้อัตโนมัติ Read the rest of this entry »

Share
สัมมนาเรื่องเทคโนโลยีเว็บ Web 2.0 : สู่ความเป็นเลิศของห้องสมุดดิจิทัล
Feb 7th, 2009 by Courseware2u 1,262 views

ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล รอง ผู้อำนวยการ สวทช. และนายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เป็นวิทยากรให้กับแผนกส่งเสริมสารสนเทศเพื่อการศึกษาวิจัย สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในงานสัมมนาเทคโนโลยีเว็บ Web 2.0 : สู่ความเป็นเลิศของห้องสมุดดิจิทัล และฝึกปฏิบัติการสร้างชุมชนออนไลน์ด้วย WordPress : Blog วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2552 ณ  ห้อง 10303 อาคาร 10 ชั้น 3 (การบรรยาย) และ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 7402 อาคาร 7 ชั้น 4 (Workshop) โดยมีผู้ร่วมฟังสัมมนา และสนใจจำนวนมาก Read the rest of this entry »

Share
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันด้วย Blog
Feb 5th, 2009 by Courseware2u 587 views

คำว่า Blog คงเป็นคำไอทีคำหนึ่งที่ได้ยินกันมากขึ้นในช่วงนี้ หลายๆ ท่านคงทราบแล้วว่าเป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งตามเทคโนโลยี Web 2.0 ที่ช่วยให้การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ของบุคคลเป็นเรื่องง่าย รวดเร็ว ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้เขียน สำหรับท่านที่สนใจสร้าง Blog ไม่ยากเลยครับ STKS ได้เตรียมเนื้อหาสาระความรู้การสร้าง Blog ไว้ให้ที่ STKS e-Learning หรือ STKS Wiki ลองดูสิครับ

Share
หลากหลายเทคนิคปรับแต่ง WordPress
Dec 22nd, 2008 by Courseware2u 1,274 views

เว็บไซต์ http://www.hongkiat.com/blog/category/wordpress/ เครื่องมือช่วยระดับมืออาชีพสำหรับผู้ใช้ WordPress ทุกท่าน ลองติดตามเนื้อหาดูสิครับ

Share
รวมพลคนใช้ WordPress
Oct 30th, 2008 by Courseware2u 785 views

หากผู้อ่านท่านใดใช้ WordPress พัฒนา Blog ของท่านโดยเฉพาะในกลุ่มบรรณารักษ์ กรุณาแนะนำเว็บของท่านเพื่อสร้างชุมชนผู้ใช้ WordPress ได้ครับ

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa