»
S
I
D
E
B
A
R
«
เติมเต็มห้องสมุดยุคใหม่ด้วย Wiki
May 16th, 2012 by satapon 70 views

ปัจจุบันห้องสมุดมีการดำเนินงานโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อ สาร รวมทั้งเทคโนโลยเว็บเพื่อการจัดการและดำเนินงานห้องสมุด โดยใช้เว็บไซต์เป็นเครื่องมือหลักในการให้บริการผู้ใช้และติดต่อสื่อสาร ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของห้องสมุดแต่ก็ทำได้ในตามความสามารถของเทคโนโลยีเว็บ แบบเดิมเท่านั้น เมื่อพัฒนาการเว็บยุคใหม่ คือ เว็บ 2.0 เข้ามามีบทบาทกับวงการต่างๆ มากขึ้น เครื่องมือเว็บ 2.0 ซึ่งเป็นในกลุ่มของ Social Software ให้เลือกประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสมทั้ง Blog , Flickr, Social Bookmarking, Google Docs, Youtube    เป็นต้น  Social Software อีกตัวที่มีความโดดเด่น น่าสนใจซึ่งห้องสมุดสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการให้บริการ คือ Wiki ซึ่งเป็นบทความนี้กล่าวถึง คำจำกัดความของวิกิ ความเป็นมาของวิกิ ลักษณะเด่น ซอฟท์แวร์วิกิและการประยุกต์ใช้วิกิกับงานห้องสมุดเพื่อเพิ่มคุณค่าให้ งานบริการห้องสมุดต่อไป คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Share
Plug-ins สำหรับ Dokuwiki ที่ควรติดตั้ง
Feb 9th, 2010 by Courseware2u 413 views

Dokuwiki เป็น wiki ขนาดเล็กแต่มากด้วยความสามารถ สำหรับท่านที่สนใจติดตั้งโปรแกรมนี้ STKS แนะนำ Plug-ins ที่ควรติดตั้งเพิ่มเติม ได้แก่

หรือจะเลือกติดตั้งตามลักษณะงานได้จากเว็บไซต์ http://www.dokuwiki.org/plugins

Share
STKS สัญจรครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2553
Nov 24th, 2009 by Courseware2u 407 views

ก้าวสู่ปีงบประมาณ 2553 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว STKS ได้ฤกษ์จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ Open Source Software & Freeware ที่เหมาะสมสำหรับการจัดการความรู้ การจัดการทรัพยากรสารสนเทส และเทคโนโลยีใหม่ในวงการสารสนเทศ ในชื่อ STKS สัญจร โดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ภายใต้การนำของรองศาสตราจารย์เบญจรัตน์ สีทองสุก ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ เป็นหน่วยงานแรกในปีงบประมาณใหม่นี้ ที่ได้ร่วมจัดกิจกรรม STKS สัญจร ภายใต้ชื่อโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการความรู้ด้วยวิกิ และ Open Source Software” ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม วันที่ 24 พฤศจิกายน 2552

Read the rest of this entry »

Share
วิกิ : เครื่องมือการจัดการความรู้
Nov 22nd, 2009 by supaporn 506 views

ในปัจจุบัน การจัดการความรู้ได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน แต่ทำไมถึงต้องมีการจัดความรู้ และองค์กรของคุณ มีระบบการจัดการความรู้ สามารถดำเนินกิจกรรมดังกล่าวไปได้ดีมากน้อยเพียงใด มีการใช้เทคโนโลยีหรือเครื่องมือที่เหมาะสมกับการจัดความรู้หรือไม่ บทความนี้ กล่าวถึง การนำวิกิ การใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการความรู้ สามารถอ่านบทความฉบับเต็มได้ที่ http://www.stks.or.th/web

Share
Wiki ทางเลือกในการสร้างสรรค์ความรู้
Mar 8th, 2009 by Courseware2u 558 views
Share
Wiki ตัวช่วยในการประชุม และ Project Management
Mar 7th, 2009 by supaporn 876 views

เนื่องจาก wiki ทำให้ผู้ใ้ช้หลายๆ คน สามารถที่จะเขียนข้อความ ร่วมกันแก้ไข ด้วยกันได้ การนำ wiki มาใ้ช้ในการประชุมขององค์กร เป็นเรื่องที่สามารถอำนวยความสะดวกให้กับคนที่ร่วมประชุมอย่างไม่น่าเชื่อ ลดการใช้กระดาษในการต้องพิมพ์เอกสารประกอบการประุชุม มีส่วนที่ช่วยให้ less paper ก่อนที่จะ paperless ในที่สุดกระมัง วิธีการก็แสนจะง่ายค่ะ คงต้องมีเลขานุการในที่ประชุมซักคนนึง สร้างวาระสำหรับที่จะใช้ประชุมขึ้นมา คนในองค์กรนั้นๆ ที่ต้องการเสนอวาระเพื่อทราบ เพื่อพิจารณา หรือเป็นเรื่องสืบเนื่อง ก็เสนอเข้าไปได้เลย สามารถ add file ที่เป็นเอกสารประกอบการประุชุม แนบไปพร้อมกับวาระที่นำเสนอ รายงานไป หรือนำเสนอไป ก็สามารถดึงเอกสารนั้นขึ้นมาประกอบการรายงานได้ทันที

Read the rest of this entry »

Share
ห้องสมุดสตางค์ มงคงสุข มหาวิทยาลัยมหิดล
Feb 7th, 2009 by Courseware2u 938 views

หน่วยงานที่ใกล้ชิด STKS อีกหน่วยงานที่ขอปรบมือให้กับความร่วมมืออันดีในทิศทางการใช้ OSS กับการบริหารจัดการงานของตนเอง คือ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข โดย อ.รุจเรขา ที่ประยุกต์ใช้ WordPress. com สร้างสรรค์ Blog ของห้องสมุดและขยายผลเป็น Blog ต่างๆ อีกมายมาย โดยเฉพาะ Blog ของ อ.รุจเรขาเองด้วย อีกทั้งยังนำ Dokuwiki.org ที่ STKS แนะนำไปประยุกต์สร้างเว็บไซต์บริหารจัดการหน่วยงานได้อย่างรวดเร็ว

Read the rest of this entry »

Share
10 ข้อนำท่านสู่ Slideshare.net
Feb 2nd, 2009 by watinee 942 views

บนโลกอินเทอร์เน็ตในยุด web 2.0 เป็นโลกที่คนธรรมดาๆ อย่างเรากลายเป็นศูนย์กลางและสร้างผลกระทบต่อโลกอินเทอร์เน็ตได้อย่างมหาศาล ไม่ว่าจะแง่บวกหรือลบก็ตาม ถึงวันนี้ อย่างน้อย หลายคนคงต้องยอมรับแล้วว่า การเปิดเพื่อแบ่งปัน ย่อมได้อะไรมากกว่า ปิดบังไว้คนเดียว ถ้าข้อความที่กล่าวไปข้างต้นไม่เป็นจริง คงไม่มี Facebook, Youtube,Flickr, Blog (ยี่ห้อต่างๆ), Hi5, และที่เห็นชัดเจนที่สุดเห็นจะไม่พ้น Wikipedia ที่ผู้รู้ต่างอาสากันมาแบ่งปันสิ่งที่ตนรู้รวบรวมและยินยอมให้คนอื่น อ่านและแก้ไขสิ่งที่ตนเขียน จนวันนี้มีบทความเฉพาะภาษาอังกฤษมากกว่า 2.7 ล้านบทความ! แม้แต่สื่อการนำเสนอหรือ presentation ก็มีเว็บไซต์กลางรวบรวมเพื่อแบ่งปันเช่นกัน ที่จะมาแนะนำกันในวันนี้คือเว็บไซต์ Slideshare.net Read the rest of this entry »

Share
PBWiki สร้างวิกิของคุณได้ภายใน 1 นาที
Dec 14th, 2008 by Courseware2u 760 views

นับจากคุณคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ http://www.pbwiki.com แล้วคลิกปุ่ม Create Wiki จากนั้นปฏิบัติตามขั้นตอนที่ปรากฏบนจอภาพไม่เกิน 1 นาทีรับรองว่าคุณได้เป็นเจ้าของ Wiki ที่คุณสามารถสร้างสรรค์เนื้อหาและเชิญชวนสมาชิกหรือเครือข่ายมาร่วมกันสร้างสรรค์ได้อย่างแน่นอน แล้วคุณ หรือห้องสมุด ไม่รองสร้างช่องทางนำเสนอความรู้แบบบูรณาการระหว่างบุคลากรในองค์กร และผู้ใช้บริการห้องสมุดบ้างหรือครับ  หรือท่านจะทดลองร่วมสร้างสรรค์เนื้อหากับ STKS โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ http://stkswiki.pbwiki.com/ ก่อนก็ได้ครับ

Share
STKS Wiki
Sep 22nd, 2008 by Courseware2u 615 views

STKS ขอนำเสนอสาระความรู้หลากหลายในรูปแบบ Wiki เชิญทุกท่านติดตามได้ที่ http://stks.or.th/wiki

Share
บริหารงานประชุมไร้กระดาษด้วย Wiki
Aug 28th, 2008 by Courseware2u 772 views

นอกจากความสามารถของโปรแกรมในกลุ่ม Wiki เช่น MediaWiki, Dokuwiki เพื่อสร้างสรรค์สารานุกรมออนไลน์ หรือบริหารจัดการความรู้องค์กรแล้ว การบริหารงานประชุมแบบไร้กระดาษก็เป็นจริงได้ด้วย Wiki เช่นกัน เนื่องจากความสามารถที่รองรับการทำงานออนไลน์ สมาชิกหรือผู้ใช้ร่วมกันบันทึก แก้ไข เพิ่มเติมเนื้อหาให้สมบูรณ์ โดยไม่ต้องรอการถอดเทป หรือพิมพ์ลงกระดาษแล้วตรวจความถูกต้อง นอกจากนี้ยังสามารถติดตาม Version ของการแก้ไขได้ตลอดเวลา

หากหน่วยงานท่านนิยมใช้คอมพิวเตอร์ หรือ Notebook Computer พิมพ์รายงานการประชุม หรือบันทึกการประชุม หากได้ติดตั้ง Wiki เช่น Dokuwiki ที่เครื่องแม่ข่ายเว็บเพิ่มเติมอีกโปรแกรม เพียงเท่านี้ก็เป็นการประชุมไร้ักระดาษได้แน่นอน

สำหรับ Wiki ที่แนะนำในงานนี้คือ Dokuwiki ที่ดาวน์โหลดได้จาก http://www.dokuwiki.org เนืื่องจากมี Plug-ins ที่แปลงเอกสารเป็น Open Document Format ที่เปิดแก้ไขด้วย OpenOffice.org Writer หรือ Google Docs ได้ทันที ไม่ต้องเสียเวลาทำงานซ้ำซ้อนอย่าลืมใช้ดูนะครับ

Share
จัดการความรู้ด้วย Wiki
Aug 25th, 2008 by Courseware2u 759 views

เมื่อได้ยินคำว่า Wiki หลายๆ ท่านอาจจะนึกถึง Wikipedia เว็บไซต์สารานุกรมเสรีที่ใหญ่มากบนโลกอินเทอร์เน็ต แต่ท่านจะทราบไหมว่า Wiki เป็นเครื่องมือหนึ่งในกลุ่ม Web 2.0 ที่ช่วยให้การสร้างสรรค์เนื้อหาบนโลกอินเทอร์เน็ตเป็นเรื่องง่าย สะดวกในรูปแบบร่วมด้วยช่วยกัน “เขียน” และ “แก้ไข” โดยซอฟต์แวร์ที่ทำงานในลักษณะ Wiki มีให้เลือกมากมาย ไม่ใช่เฉพาะ MediaWiki ที่ใช้พัฒนา Wikipeida เท่านั้น สำหรับท่านที่สนใจศึกษาหรือเลือกใช้ Wiki ลองเข้าไปที่ http://www.wikimatrix.org ดูสิครับ แล้วลองเลือกพร้อมเปรียบเทียบความสามารถแต่ละด้านด้วยตนเอง ก่อนเลือกใช้งาน Read the rest of this entry »

Share
Library 2.0 แนวคิดใหม่ของห้องสมุด
Aug 1st, 2008 by supaporn 4,871 views

วันนี้ (1 สิงหาคม 2551) ได้ไปเล่าเรื่องเรื่อง Web  2.0 และ Library 2.0 โดยเจ้าภาพคือ คณะทำงานการสัมมนาวิชาการ ศูนย์ประสานงานสารนิเทศแห่งชาติสาขาเศรษฐศาสตร์ จัดขึ้น ที่ห้องประชุมป๋วย อึ๊งภากรณ์ อาคาร 1 ชั้น 4 ธนาคารแห่งประเทศไทย ตั้งหัวข้อที่กำลังเป็นที่นิยมว่า Lib 2.0 แนวคิดใหม่ของงานห้องสมุด ด้วยเหตุผลที่ว่า เทคโนโลยี Web 2.0 พัฒนาขึ้นมาอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ในโลกไซเบอร์เป็นอย่างมาก ห้องสมุดเองก็น่าจะมีการแนวความคิดนี้มาใช้ เพื่อให้ผู้ใช้ห้องสมุดเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการและให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ บรรณารักษ์ นักเอกสารสนเทศ ผู้บริหารห้องสมุด ต้องเข้าใจและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างไรบ้างที่จะให้ทันกับเทคโนโลยีและกลายเป็น Library 2.0 Read the rest of this entry »

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa