»
S
I
D
E
B
A
R
«
WHO เผย 10 โรคฮิตคร่าชีวิตมนุษย์โลก
Aug 15th, 2011 by kusa 123 views

สถิติที่ทุกคนไม่อยากรู้ แต่ต้องฟังมาแล้ว…
ล่าสุด องค์การอนามัยโลก (WHO : World Health Organization) รายงานสิบโรคที่เป็นสาเหตุให้ประชากรโลกเสียชีวิตมากที่สุด โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยดังนี้
โรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมองตีบตันและโรคหลอดเลือดสมองอื่นๆ โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจส่วนล่าง โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคท้องร่วง โรคเอดส์ โรคมะเร็งหลอดลมใหญ่ แขนงหลอดลม และปอด วัณโรค โรคเบาหวาน และอุบัติเหตุบนท้องถนน
เมื่อแบ่งย่อยตามกลุ่มประเทศจะพบว่า
ในประเทศที่รายได้สูง เช่น สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น สิงคโปร์ และประเทศที่รายได้ปานกลาง เช่น ไทย จีน รัสเซีย ประชากรมักเสียชีวิตด้วยโรคเรื้อรัง เช่น โรคหัวใจ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน หรือโรคสมองเสื่อม
ส่วนประเทศที่รายได้ต่ำ เช่น เวียดนาม อินเดีย คองโก ประชากรมักเสียชีวิตด้วยโรคติดเชื้อ เช่น โรคปอดติดเชื้อ โรคท้องร่วง โรคเอดส์ วัณโรค หรือโรคมาเลเรีย และในจำนวนผู้เสียชีวิตนี้ มากกว่าหนึ่งในสามเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี
เมื่อรู้แล้วจะนิ่งนอนใจไม่ดูแลสุขภาพได้อย่างไร
บรรณานุกรม : ชีวจิต  13,  308(1 สิงหาคม  2554) : 40

Share
ระบบควบคุมบังคับวัคซีน ของจีนผ่านการประเมินองค์กรอนามัยโลก
May 6th, 2011 by rungsima 89 views

China’s Vaccine Regulatory System Passed WHO Assessment.
เป็นบทความคอลัมน์สรุปข่าว  จากจดหมายข่าว China Science and Technology Newsletter  ฉบับเดือน มีนาคม 2011 เลขที่ 612

หัวหน้าทีมงานการประเมินระบบควบคุมบังคับวัคซีน ขององค์กรอนามัยโลกแถลงข่าวเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2011 ณกรุงปักกิ่ง  แจ้งว่าระบบควบคุมบังคับวัคซีน ของจีนผ่านการประเมินองค์กรอนามัยโลก และเป็นผู้ผลิตวัคซีนลำดับที่ 36ของโลกภายใต้ระบบควบคุมอย่างมีคุณภาพ
ตามข้อสรุป  ทีมงานองค์การอนามัยโลก ระบุเกณฑ์ในการประเมินไว้ 7 ด้าน ได้แก่ ระบบการควบคุมบังคับของระดับชาติ    การให้อำนาจเข้าสู่ตลาด  การเฝ้าดูหลังเข้าตลาด (การตอบสนองทางลบ) การได้รับอนุญาต และ เงินสนับสนุน  การบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ  การดูแลตรวจตราสถานที่ผลิตและช่องทางจำหน่าย และ การอนุญาตในการทดสอบทางคลีนิค
นอกจากนี้ผู้เชี่ยวชาญขององค์การอนามัยโลกยังเข้าไปตรวจสอบหน่วยงานที่ดูแลตรวจตราวัคซีนที่กรุงปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ เหอเป่ย และ มณฑล Jiangsu

บรรณานุกรม : The Ministry of Science and Technology, People’s Republic of  China. “China’s Vaccine Regulatory System Passed WHO Assessment.”, China Science and Technology Newsletter No.612 (March 10, 2011)

Share
โรคเขตร้อนที่ไม่สนใจ ละเลยกัน
Oct 29th, 2010 by rungsima 53 views

(Neglected diseases)

เป็นข่าววิทยาศาสตร์ล่าสุด จากวารสารเนเจอร์   ฉบับ 21 ตุลาคม  2553  หมวดธุรกิจ

มีการแจ้งความจำนงค์ในการบริจาคจำนวนมาก ที่ต้องการให้มีการจัดการแก้ไขปัญหา เรื่องโรคเขตร้อน 17 โรคที่ลืม ทอดทิ้งกัน ซึ่งมีผลต่อประชากรที่ยากจนที่สุดในโลกในเขตทั่วโลกเป็นจำนวนพันล้านคน  WHO กล่าวในรายงานเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม
โดยเป็นการสนองต่อ บริษัทยา GlaxoSmithKline ที่รายงานว่า อาจใช้จ่ายงบประมาณเพิ่มอีก ๙๕ ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา ในช่วง 5 ปีต่อไปนี้ โดยมีเป้าหมายพัฒนายา Albendazole ที่ใช้รักษาพยาธิในลำใส้ เพื่อรักษาประชากรราว 400 ล้านคน
ส่วนบริษัท Sanofi-Aventis   กำลังเริ่มตั้งต้นใหม่ ในการเตรียมงบประมาณ 25 ล้านเหรียญ ในการที่จะรักษาโรคที่เกิดจากแมลงเป็นพาหะ (Sleeping sickness) และ โรค Leishmaniasis รวมถึง บริษัท Novartis เตรียมงบประมาณ 26 ล้านเหรียญ สำหรับโรคเรื้อน (Leprosy)

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa