»
S
I
D
E
B
A
R
«
เว็บไซต์ใหม่เฟซบุ๊กสตอรีส์
Aug 9th, 2012 by wanutwira 70 views

เฟซบุ๊ก เว็บไซต์สังคมออนไลน์ยอดนิยมของต้นๆ ของโลก ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกจำนวนเกือบ 950 ล้านชีวิต ได้ประกาศเปิดเว็บไซต์ใหม่ในชื่อ ‘เฟซบุ๊ก สตอรีส์’ (Facebook Stories) หรือ FacebookStories.com สำหรับรวบรวมเรื่องราวน่าสนใจต่างๆ เอาไว้ในลักษณะเดียวกับนิตยสาร โดยในแต่ละเดือนจะมีการคิดธีมขึ้นและเปิดพื้นที่เสนอเรื่องราวที่สอดคล้องกัน

Read the rest of this entry »

Share
เครื่องมือ RealAge
Jul 26th, 2012 by wanutwira 43 views

เครื่องมือ RealAge เป็นเครื่องมือออนไลน์ เพื่อใช้วัดอายุที่แท้จริงของบุคคล ใช้การคำนวณอายุสุขภาพด้านร่างกาย  เครื่องมือนี้ได้รับการสร้างขึ้นมาโดยทีมแพทย์ ชั้นนำและผ่านการวิจัยทางการแพทย์

Read the rest of this entry »

Share
ความรู้เรื่อง mata tag สำหรับพัฒนาเว็บไซต์
Apr 6th, 2009 by boonkiat 999 views

Meta tags นั้นมีไว้สำหรับใส่รายละเอียดของ Metadata ซึ่งจะบรรยายรายละเอียดเกี่ยวกับเว็บเพจที่ำกำลังแสดงผลอยู่ metadata ไม่ได้ถูกคิดค้นมาเพื่อใช้งานกับเว็บเพจ เพราะแรกเริ่มเดิมทีนั้น metadata ได้ถูกใช้ในกลุ่มพัฒนาฐานข้อมูลที่อ้างอิงถึงสารสนเทศ ในห้องสมุดเพื่อให้บรรณารักษ์ได้ใช้ในการจัดการระบบห้องสมุด ซึ่งถ้าหากจะว่าไปแล้วเราก็อาจเปรียบเทียบได้ว่า เว็บเพจต่างๆ นั้นเปรียบเสมือนห้องสมุดโลกขนาดใหญ่ ด้วยเหตุผลนี้เองจึงได้มีแนวความคิดในการนำ metadata มาประยุกต์ใช้กับเว็บเพจต่างๆ

Meta tags นั้นเป็นข้อความที่เอาไว้ประกาศใน Code แต่จะไม่แสดงผลในเว็บเพจ โดยเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวกับเว็บไซต์ เช่น รายละเอียดของเว็บไซต์นี้ , Keywords ต่างๆ ที่ให้ Search Engine ทำการเก็บ Keywords นี้เพื่อให้ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ป้อน หากตรงกันก็จะนำเว็บนี้ไปแสดงที่ Search Engine หรือ Author ผู้พัฒนาเว็บไซต์ เป็นต้น

Read the rest of this entry »

Share
Web accessibility กับ ผู้พิการตาบอด
Mar 10th, 2008 by titima 1,257 views

คุณเคยลองลับตาแล้วใช้งานคอมพิวเตอร์ เปิดอินเตอร์เน็ต เข้าไปใช้งานเว็บไซต์ต่างๆ เพื่อเสาะหาข้อมูลความรู้ หรือไม่?
ความรู้สึกที่เกิดขึ้นเป็นเช่นไร สะดวกสบายไม่มีปัญหา หรือต้องยอมลืมตาตัวเองในที่สุด… Read the rest of this entry »

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa