»
S
I
D
E
B
A
R
«
เว็บไซต์ใหม่เฟซบุ๊กสตอรีส์
Aug 9th, 2012 by wanutwira 70 views

เฟซบุ๊ก เว็บไซต์สังคมออนไลน์ยอดนิยมของต้นๆ ของโลก ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกจำนวนเกือบ 950 ล้านชีวิต ได้ประกาศเปิดเว็บไซต์ใหม่ในชื่อ ‘เฟซบุ๊ก สตอรีส์’ (Facebook Stories) หรือ FacebookStories.com สำหรับรวบรวมเรื่องราวน่าสนใจต่างๆ เอาไว้ในลักษณะเดียวกับนิตยสาร โดยในแต่ละเดือนจะมีการคิดธีมขึ้นและเปิดพื้นที่เสนอเรื่องราวที่สอดคล้องกัน

Read the rest of this entry »

Share
กรุงเทพฯ ติดอันดับเมืองที่ใช้เฟซบุ๊กมากที่สุดในโลก
Jul 2nd, 2012 by wanutwira 90 views

หนังสือพิมพ์วอลล์สตรีท เจอร์นัล รายงานว่า มีผู้ใช้บริการของ “เฟซบุ๊ก” สื่อสังคมออนไลน์ในกรุงเพทฯมากกว่าเมืองอื่นๆ ในโลก ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจเมื่อตรวจสอบเครือข่ายสังคมออนไลน์ขนาดใหญ่ตามเมืองใหญ่ทั่วโลก

Read the rest of this entry »

Share
เติมเต็มห้องสมุดยุคใหม่ด้วย Wiki
May 16th, 2012 by satapon 70 views

ปัจจุบันห้องสมุดมีการดำเนินงานโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อ สาร รวมทั้งเทคโนโลยเว็บเพื่อการจัดการและดำเนินงานห้องสมุด โดยใช้เว็บไซต์เป็นเครื่องมือหลักในการให้บริการผู้ใช้และติดต่อสื่อสาร ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของห้องสมุดแต่ก็ทำได้ในตามความสามารถของเทคโนโลยีเว็บ แบบเดิมเท่านั้น เมื่อพัฒนาการเว็บยุคใหม่ คือ เว็บ 2.0 เข้ามามีบทบาทกับวงการต่างๆ มากขึ้น เครื่องมือเว็บ 2.0 ซึ่งเป็นในกลุ่มของ Social Software ให้เลือกประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสมทั้ง Blog , Flickr, Social Bookmarking, Google Docs, Youtube    เป็นต้น  Social Software อีกตัวที่มีความโดดเด่น น่าสนใจซึ่งห้องสมุดสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการให้บริการ คือ Wiki ซึ่งเป็นบทความนี้กล่าวถึง คำจำกัดความของวิกิ ความเป็นมาของวิกิ ลักษณะเด่น ซอฟท์แวร์วิกิและการประยุกต์ใช้วิกิกับงานห้องสมุดเพื่อเพิ่มคุณค่าให้ งานบริการห้องสมุดต่อไป คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Share
Library 2.0 บทบาทใหม่ของห้องสมุดในยุคเว็บ 2.0
May 16th, 2012 by satapon 103 views

ห้องสมุดดำเนินการไปโดยผ่านการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเป็นอย่างมากในช่วง นับพันปีก่อนถึงศตวรรษที่ 21 การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีเว็บ ได้ส่งผลกระทบต่อห้องสมุดทั้งทางตรงและทางอ้อม การใช้เว็บไซต์เพื่อการให้บริการผู้ใช้และสื่อสารประชาสัมพันธ์ห้องสมุดออก สู่สาธารณชนเป็นเครื่องมือที่ช่วยอำนวยความสะดวกได้เป็นอย่างดี แต่ก็สามารถทำได้ตามเทคโนโลยีเว็บที่มีอยู่ เมื่อเว็บ 2.0 ซึ่งเป็นแนวคิดของ Tim O’Reilly เข้ามามีบทบาทในวงการต่าง ๆ มากขึ้น ห้องสมุดคงหลีกเลี่ยงไม่พ้นที่จะหันมามองเว็บ 2.0 ว่าจะประยุกต์เครื่องมือใดมาปรับใช้กับกิจกรรมของห้องสมุดได้บ้าง ทั้งในส่วนที่เป็นผู้ปฏิบัติงานและในส่วนที่อำนวยช่องทางให้ผู้ใช้เข้ามา ร่วมกิจกรรมกับห้องสมุด ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางแก่ห้องสมุดที่สนใจนำแนวคิด Library 2.0 สู่การปฏิบัติ บทความนี้จะกล่าวถึงที่มาของ Library 2.0  เว็บ 2.0 บทบาทและผลกระทบของห้องสมุด การประยุกต์ใช้เครื่องมือเว็บ 2.0 และความเป็นไปได้ในบริบทของไทย คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Share
OPAC กับการเขียนรายการอ้างอิง
May 17th, 2010 by supaporn 409 views

ตัวอย่างบริการเสริมของ OPAC ด้วยการใหับริการการเขียนรายการอ้างอิงผ่านระบบ OPAC ของห้องสมุด Longwood University / Greenwood Library

20100517-cite

เมื่อคลิกที่ Cite this ระบบจะแสดงรายการอ้างอิงจากหลายๆ ค่าย ทั้งของ APA, Chicago, Harvard, MLA, และ Turabain ของรายการหนังสือที่สืบค้นให้

20100517-cite21

Share
OPAC กับการส่งข้อความผ่านมือถือ
May 17th, 2010 by supaporn 247 views

ที่่ห้องสมุด Plymouth State University เสริมการบริการสืบค้นผ่าน OPAC ของห้องสมุดด้วยการส่งข้อความเข้าโทรศัพท์มือถือ นับเป็นบริการเสริมที่น่าติดตามทีเดียว

201000517-cellphone5

เมื่อคลิก Text this to your cell phone จะมีช่องให้กรอกหมายเลขโทรศัพท์มือถือ ที่ต้องการส่งข้อความที่สืบค้นได้เข้าโทรศัพท์มือถือ

20100517-text-in-cell-phone2

Share
SOPAC หรือ Social Online Public Access Catalog ลูกเล่นของ OPAC รุ่นใหม่
May 17th, 2010 by supaporn 359 views

ขณะที่ห้องสมุดใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเว็บ 2.0 ด้วยการใช้ Blog หรือ Social network อื่นๆ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ใช้เข้ามามีส่วนร่วมกับระบบห้องสมุดนั้น ในส่วนของการวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ก็ได้มีการนำเว็บ 2.0 มาผนวกกับ OPAC หรือ Online Public Access Catalogs (พูดภาษาง่ายๆ ก็เป็นหน้าจอการสืบค้นที่ผู้ใช้ค้นหาหนังสือในห้องสมุด แล้วก็แสดงรายการของหนังสือออกมานั่นแหละ) โดยเฉพาะในส่วนของหัวเรื่อง ซึ่งบรรณารักษ์จะมีกำหนดหัวเรื่องตามคู่มือของหัวเรื่อง ซึ่งก็ไม่ค่อยจะตรงกับคำที่ผู้ใช้ ใช้เป็นคำค้น จึงมีความพยายามที่จะให้หัวเรื่องเหล่านั้นมีความเกี่ยวข้องกับคำที่ผู้ใช้สืบค้น เพื่อให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า “Wisdom of the Crowd เพื่อเพิ่มความสามารถและคุณค่าของ OPAC

SOPAC จึงเหมาะสำหรับที่จะนำ social media และเทคโนโลยีเว็บ 2.0 มาผนวกกับการลงรายการของห้องสมุด (Library Catalog) SOPAC ได้รับการพัฒนาโดย John Blyberg ปัจจุบันเป็น Head of Technology and Digital Initiatives แห่ง Darien Library รัฐคอนเนคติกัต เวอร์ชั่นแรกของ SOPAC เกิดขึ้นในปี ค.ศ. 2007 และในปี ค.ศ. 2009 ได้รับรางวัล ALA 2009 LITA/Brett Bulter Entrepreneurship Award

SOPAC นั้น เป็นระบบที่ใช้ Drupal เข้ามาบูรณาการกับระบบการลงรายการของห้องสมุด ซึ่งทำให้ผู้ใช้ห้องสมุดสามารถที่จะเข้ามากำหนดคำ (tag) ให้คะแนน (rate) วิจารณ์หนังสือ (review) และสิ่งที่ผู้ใช้ใส่เข้าไปจะถูกนำไปใช้จริงกับระบบห้องสมุด นอกจากฟังก์ชั่นการทำงานข้างต้นที่ผู้ใช้สามารถเข้ามาทำงานร่วมกับระบบห้องสมุดแล้ว ยังมีการรวม Locum และ Insurge โดย Locum เป็นซอฟต์แวร์ของห้องสมุดที่เขียนด้วย PHP ที่ทำให้เกิดความยืดหยุ่นในการติดต่อระหว่าง ILS และ PHP ทำให้ช่วยให้ค้นหาบรรณานุกรมและสามารถปรับ interface ในการค้นหาฉบับเต็มด้วย Sphinx อีกด้วย

Share
ICT Technology Trends
Mar 19th, 2010 by Courseware2u 1,052 views

ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงศ์ ที่ปรึกษาอาวุโส สวทช. ได้กรุณาให้ความรู้ ICT Technology Trends ให้กับการจัดสัมมนาวิชาการประจำปีของ ศวท. 2553 โดยมีประเด็นน่าสนใจหลายประเด็นได้แก่ เทคโนโลยีในปี ค.ศ. 2010 วิวัฒนาการของเทคโนโลยีไอซีที เว็บ 2.0 และห้องสมุด 2.0 ดังรายละเอียด

Read the rest of this entry »

Share
Plug-ins สำหรับ Dokuwiki ที่ควรติดตั้ง
Feb 9th, 2010 by Courseware2u 413 views

Dokuwiki เป็น wiki ขนาดเล็กแต่มากด้วยความสามารถ สำหรับท่านที่สนใจติดตั้งโปรแกรมนี้ STKS แนะนำ Plug-ins ที่ควรติดตั้งเพิ่มเติม ได้แก่

หรือจะเลือกติดตั้งตามลักษณะงานได้จากเว็บไซต์ http://www.dokuwiki.org/plugins

Share
Web 2.0 กับการจัดการความรู้ในองค์กร
Nov 14th, 2009 by supaporn 481 views

American Productivity and Quality Center หรือ APQC พบว่า นายจ้างต้องการหาระบบที่มีลักษณะและหน้าที่การทำงานเหมือนกับระบบเครือข่ายสังคมแบบภายนอกที่ใช้กันอยู่ทั่วไป เช่น Facebook หรือบริการอื่นๆ เช่น Linkedln ให้กับลูกจ้างได้ใช้กันภายในองค์กร  แต่เนื่องจากมีข้อจำกัดในเรื่อง  การใช้งานภายในมีเป็นจำนวนมาก ข้อจำกัดของโปรแกรมที่ให้ใช้ รวมทั้ง นโยบายของบริษัทไม่เอื้อต่อการให้เสรีกับลูกจ้างในการใช้เท่าใดนัก  APQC จึงเป็นผู้นำในกลุ่มภาคีในการประยุกต์ใช้โปรแกรมต่างๆ  โดยการเข้าเยี่ยมชมบริษัทชั้นนำที่มีการนำ Web 2.0 มาใช้ ได้แก่ บริษัท Accenture,  Hewlett-Packard,  Royal Dutch Shell plc., Sieman AG และ U.S Department of State บทความสรุปหาอ่านได้ที่http://www.stks.or.th/web

Share
Taxonomy VS. Folksonomy
Nov 7th, 2009 by supaporn 482 views

Professional Indexing VS. Personal Indexing และ Subject Cataloging VS. Social Tagging  และ Taxonomy VS. Folksonomy และ Expert Metadata VS. User-Generated Metadata

กลุ่มคำทั้งสี่ชุดนี้ ถ้าถูกนำมาใช้ร่วมกันเพื่อประโยชน์ในการสืบค้นสารสนเทศของห้องสมุด น่าสนใจมากทีเดียว ปัจจุบันมีห้องสมุดหลายแห่งเริ่มนำแนวความคิดนี้มาใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพของการสืบค้นทาง OPAC ของห้องสมุด สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่

http://www.stks.or.th/web

Share
รู้เท่าทันการสื่อสารมวลชนยุคใหม่
Nov 1st, 2009 by Courseware2u 556 views

ในปัจจุบัน ความสนใจของประชาชนผ่านสื่อแบบต่างๆ ได้เปลี่ยนไปมาก เนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศ และความสะดวกในการสื่อสารส่วนบุคคล ซึ่งไปหลอมรวมกับสื่อสารมวลชน และมีวิธีการใหม่เกิดขึ้นมากมาย ทั้งนี้ ผลกระทบต่างๆ ได้ขยายผลไปถึงการทำงานขององค์กรและวิธีการที่องค์กรสามารถ “ขายตรง” ข้อมูลข่าวสารไปยังมวลชนด้วยตนเองได้โดยใช้อินเทอร์เน็ต ดังนั้น จึงเป็นเรื่องสำคัญที่นักประชาสัมพันธ์ นักการตลาด และผู้ที่ทำงานด้านสื่อสารองค์กรต้องมาเรียนรู้วิธีการใหม่ๆ และยกเลิกความรู้สึกเก่าๆ เพื่อทำความเข้าใจกับอานุภาพของระบบสื่อสารสมัยใหม่ ที่เราเรียกกันว่าเครือข่ายสังคม (social networks)

Read the rest of this entry »

Share
Social Bookmarking กับการเพิ่มบริการ (เชิงรุก) ให้ห้องสมุด
Oct 17th, 2009 by Courseware2u 496 views

การบันทึกเว็บไซต์ในรูปแบบ Bookmark มีมานานแล้วตั้งแต่ที่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตใช้เว็บเบราว์เซอร์อย่าง IE หรือ Firefox โดยเมนูคำสั่ง Favorites หรือ Bookmarks เป็นเมนูหนึ่งที่ผู้ใช้เว็บเบราว์เซอร์หลายท่านคุ้นเคย และใช้งานเป็นประจำ แม้นว่าการบันทึกเว็บไซต์ในรูปแบบ Bookmark มีจุดเด่นที่ช่วยให้ไม่ต้องจดจำเว็บไซต์จำนวนมากที่เราสนใจ แต่ก็มีปัญหาที่ว่าหากคอมพิวเตอร์เสีย หรือเปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์โดยสาเหตุใดๆ ก็ตาม รายการเว็บไซต์ที่บันทึกจะสูญหาย หรือไม่สามารถเข้าถึงได้

แนวคิดการย้ายการบันทึกรายการเว็บไซต์ไปไว้ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ผ่านผู้ให้บริการกลาง และทุกคนสามารถร่วมกันบันทึกรายการเว็บไซต์ สามารถสืบค้น แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บไซต์ ให้คะแนนความนิยม (Voting) และจัดหมวดเว็บไซต์จึงเกิดขึ้นตามกระแสเว็บ 2.0 (Web 2.0) และ Social Networking โดยเรียกการจัดเก็บรายการเว็บไซต์ร่วมกันออนไลน์นี้ว่า Social Bookmarking นั่นเอง

รายละเอียดเพิ่มเติม

Share
PLIGG : โปรแกรมสร้างเว็บ Social Bookmark สำหรับวงการห้องสมุด
Oct 17th, 2009 by Courseware2u 832 views

หน้าที่หนึ่งของห้องสมุด ก็คือการแนะนำแหล่งทรัพยากรสารสนเทศ ในปัจจุบันการแนะนำแหล่งทรัพยากรสารสนเทศที่เผยแพร่ผ่านอินเทอร์เน็ตก็เป็นรูปแบบหนึ่งที่มีความสำคัญ การทำหน้าที่นี้หากใช้คนเพียงจำนวนหนึ่งของห้องสมุด อาจจะไม่สอดรับกับแนวคิด Library 2.0 การเปิดโอกาสให้สมาชิกห้องสมุดร่วมกันแนะนำแหล่งทรัพยากรสารสนเทศ และช่วยกันโปรโมตว่าเว็บใดเด่น น่าจะเป็นทางเลือกที่เหมาะสมเพื่อก้าวสู่บริการเชิงรุกอย่างแท้จริงของห้องสมุด

Read the rest of this entry »

Share
ลูกเล่นของ twitter กับห้องสมุด
Oct 10th, 2009 by supaporn 625 views

ท่านผู้อ่านเชื่อหรือไม่คะ ห้องสมุดสามารถใช้ twitter ได้ถึง 100 วิธีในการติดต่อกับผู้ใช้ นักศึกษา นักวิจัย นักวิชาการ ฯลฯ ลองศึกษา แล้วลองใช้ดูนะคะ ว่า twitter จะเป็นตัวช่วยให้กับห้องสมุดได้ดีเพียงไร เข้าไปอ่านได้ที่

http://acceleratedbachelordegree.org/100-ways-to-use-twitter-in-your-library/

หรือว่าที่ไหนมีทำกันบ้างแล้ว ส่งข่าวกันเข้ามานะคะ

Enjoy

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa