»
S
I
D
E
B
A
R
«
อาเซียนกับอักษรย่อ
Aug 22nd, 2012 by wanutwira 7,335 views

ในปัจจุบันประชาคมอาเซียนเริ่มเข้ามามีบทบาทในชีวิตของเรามากขึ้น ทุกคนต่างก็ตื่นตัวเพื่อเตรียมรับการเปลี่ยนแปลงในปี พ.ศ. 2558 กันมากยิ่งขึ้น แต่การจะสนทนากับผู้อื่นเรื่องของประชาคมอาเซียน หากไม่รู้จักคำย่อต่างๆ ที่เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนแล้ว ก็คงจะสนทนาไม่สนุกหรือไม่รู้เรื่อง วันนี้จึงอยากแนะนำแหล่งคำย่อและคำศัพท์ที่เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนมาฝากกัน

Read the rest of this entry »

Share
Information Literacy
Oct 31st, 2009 by supaporn 416 views

Information Literacy หมายถึง ความสามารถในการเข้าถึง การประเมินคุณค่า และการใช้สารสนเทศจากทรัพยากรต่างๆ ที่มีหลายหลาย ซึ่ง Unesco ให้ความสำคัญและเห็นว่าทุกคนควรมีโอกาสที่จะได้รับทักษะ เพื่อความเข้าใจ การมีส่วนร่วม การได้รับผลประโยชน์จากสังคมความรู้ แต่ด้วยการเกิดภาวะที่สารสนเทศเติบโตขึ้นมาก จากหลายแหล่ง และอย่างรวดเร็ว ต้องมีการพิจารณาให้มีการใช้สารสนเทศอย่างฉลาด ซึ่งจะช่วยผู้ใช้พัฒนาทักษะ และความเข้าใจถึงสิ่งที่ต้องการหา มีกระบวนการ และการใช้สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถทำได้ผ่าน 3 รูปแบบ คือ The Big 6, Seven Pillars และ Empowering Eight ติดตามอ่านรายละเอียดได้ที่

http://www.stks.or.th/web

Share
ยูเนสโก ยกย่อง ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ และ ครูเอื้อ เป็นบุคคลสำคัญของโลก
Oct 26th, 2009 by titima 511 views

ยูเนสโก ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช อดีตนายกรัฐมนตรี คนที่ 13 ของประเทศไทย และศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ และ ครูเอื้อ สุนทรสนาน ผู้ก่อตั้งวงดนตรีสุนทราภรณ์ เป็นบุคคลสำคัญของโลก พร้อมรายการสารสนเทศคัดสรรเกี่ยวกับประวัติและผลงานของทั้ง 2 ท่านจากห้องสมุด STKS
Read the rest of this entry »

Share
OSS แนะนำจาก UNESCO
Jan 16th, 2009 by Courseware2u 462 views

รวมซอฟต์แวร์ OSS ที่น่าสนใจจาก UNESCO

Share
APIN : Objectives
Nov 30th, 2008 by supaporn 571 views

วัตถุประสงค์ของเครือข่ายสารสนเทศเอเชีย – แปซิฟิก หรือ Asia – Pacific Information Network – APIN ได้แก่ ความร่วมมือระหว่างประเทศและการทำงานร่วมกันระดับนานาชาติและระดับภูมิภาคที่มุ่งการพัฒนาสารสนเทศเพื่อมวลชน สนับสนุนใหุ้ทุกประเทศดำเนินนโยบาย กลยุทธ์ในทำนองเดียวกัน เพื่อนำไปสู่สังคมสารสนเทศทีุ่ทุกคนมีโอกาสเข้าถึงสารสนเทศอย่างเสรีและเป็นธรรม วัตถุประสงค์จำแนกเป็นประเด็น ดังต่อไปนี้ Read the rest of this entry »

Share
เครือข่ายสารสนเทศเอเชีย-แปซิฟิก
Nov 30th, 2008 by supaporn 523 views

เครือข่ายสารสนเทศเอเชีย-แปซิฟิก (Asia Pacific Information Network – APIN) เกิดขึ้นโดยการรวมโครงการ Regional Informatics Network for South and Central  Asia – RINCSA,  Regional Informatics Network for South-East Asia – RINSEA, Asian & Pacific Science Technology Information Network -ASTINFO เข้าด้วยกัน Read the rest of this entry »

Share
APIN กับ STKS
Nov 30th, 2008 by supaporn 581 views

Asia Pacific Information Network หรือ APIN หรือ ชื่อในภาษาไทย ว่า เครือข่ายสารสนเทศเอเชีย-แปซิิฟิก มีประวัติความเป็นมาที่เกี่ยวข้องกับศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ ศวท หรือ STKS มาตั้งแ่ต่ ศวท. ยังคงมีชื่อเดิมว่า ศูนย์บริการสารสนเทศทางเทคโนโลยี (ศสท. หรือ TIAC-Technical Information Access Center)

Read the rest of this entry »

Share
4th APIN Meeting ที่ฮานอย
Nov 28th, 2008 by supaporn 545 views

ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนของประเทศไทยมาพูดถึงนโยบายสารสนเทศแห่งชาติ ซึ่งทางยูเนสโก จัดเป็นประจำทุกปี ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 4 แล้ว ในปีนี้จัดระหว่างวันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2551 ที่ฮานอย ประเทศเวียดนาม โดย NATESCI เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน ในการประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 14 ประเทศ Read the rest of this entry »

Share
ESD
Oct 23rd, 2008 by Faci' 897 views

   

ระหว่างวันที่ 6-11 ตุลาคม 2551 ผมได้รับเชิญให้ไปร่วมประชุมและบรรยายที่ UNU Tokyo และ Nagoya University ในการสัมมนาเรื่อง Forming a Network for ESD in Asia and Oceania ที่จัดโดย UNU(United Nation University)และ ACCU(Asia Pacific Culture Center for UNESCO)ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้ทำงานและประเทศสมาชิกที่ทำงานด้าน ESD โดยทางตรงและทางอ้อมในเอเซียและแปซิฟิกและการตั้งเครือข่ายความร่วมมือด้าน ESD ระหว่างกัน

และสืบเนื่องจากการประชุมดังกล่าว ศวท.จะร่วมหารือกับ UNESCO Bangkok ถึงความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นในงาน ESD ที่ ศวท.ทำกับโรงเรียนและชุมชนต่อไป ในวันที่ 30 ตุลาคม 2551 ณ สำนักงาน UNESCO Bamgkok

ESD(Education for Sustainable Development)หรือการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้การสนับสนุนของ UNESCO
Read the rest of this entry »

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa