»
S
I
D
E
B
A
R
«
แผ่นดินไหวขนาดเล็กก็อาจทำให้เกิดสึนามิขนาดใหญ่ได้
Jun 9th, 2012 by wanutwira 50 views

เชื่อหรือไม่ว่า เหตุแผ่นดินไหวเล็กๆ ในพื้นที่ที่เกิดแผ่นดินไหวได้ง่ายนั้นอาจจะเป็นสาเหตุของสึนามิที่มีขนาดใหญ่จนน่าประหลาดใจได้ การค้นพบเหล่านี้อาจจะให้ความกระจ่างในเรื่องของสึนามิที่เกิดขึ้นจากแผ่นดินขนาดแมกนิจูด 9.0 ที่เกิดขึ้นที่ญี่ปุ่นเมื่อปีที่ผ่านมาได้เช่นกัน

นักวิจัยได้ค้นพบด้วยว่าแรงสั่นไหวแบบคลื่นความถี่ต่ำที่อยู่ในความรุนแรงระดับตั้งแต่ 3.8 ไปจนถึง 4.9 แมกนิจูดและระยะเวลาของการเกิดอยู่ที่ 30 ถึง 100 วินาที  ซึ่งถือว่านานผิดปกติเมื่อเปรียบเทียบกับระยะเวลา 1 ถึง 2 วินาทีของแผ่นดินไหวปกติที่อยู่ในระดับแมกนิจูดคล้ายๆ กัน

Read the rest of this entry »

Share
Tsunamis : Know What to Do
Mar 17th, 2011 by satapon 51 views

Tsunamis : Know What to Do การ์ตูนแอนนิเมชั่นให้ความรู้เกี่ยวกับการรับมือกับสึนามิ จัดทำโดย San Diego County Office of Emergency Services (OES), USA

Share
คลื่นยักษ์สึนามิ คลื่นอภิมหาภัย
Jan 10th, 2011 by supaporn 127 views

นอกเหนือจากหนังสือ ชุดคู่มือเกี่ยวกับภัยพิบัติธรรมชาติ ของกระทรวงศึกษาธิการ ที่พิมพ์เผยแพร่ ๓ เล่ม คือ ๑.การบริหารจัดการพิบัติภัย: คู่มือผู้บริหารสถานศึกษา ๒. สึนามิ: ประสบการณ์เด็กไทย และ ๓. การบริหารจัดการพิบัติภัย: คู่มือครู แล้ว หนังสือ “คลื่นยักษ์สึนามิ” หรือ “คลื่นยักษ์สึนามิ คลื่นอภิมหาภัย” เป็นหนังสือที่สวทช.​โดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ  หรือ เนคเทค ร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนา จัดทำขึ้นเพื่อสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ก็เป็นเล่มหนึ่ง ที่ได้แจกให้แก่โรงเรียนไทยทั่วประเทศตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นหนังสือที่ได้รับการอ้างอิงจากหนังสือที่ Unicef ให้การสนับสนุนในการจัดพิมพ์ทั้ง ๓ เล่มดังกล่าวข้างต้น

“คลื่นยักษ์สึนามิ” เป็นเรื่องที่แปลจาก Tsunami: The Great Waves ต้นฉบับภาษาอังกฤษโดย U.S. National Oceanic and Atmospheric Administration, UNESCO/Intergovernmental Oceanographic Commission, International Tsunami Information Center, Laboratorie de Geophysique, France สืบเนื่องจากวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นวันที่เกิดคลื่นยักษ์สึนามิ ที่เริ่มต้นมาจากแผ่นดินไหวใต้ทะเลทางตะวันตกของสุมาตราตอนเหนือ คลื่นยักษ์โถมซัดเข้าใส่ชายฝั่งของหลายประเทศในมหาสมุทรอินเดีย ทำให้ผู้คนจำนวนกว่า ๒๒๑,๐๐๐ คน (ตัวเลขขณะตีพิมพ์) เสียชีวิต แต่ความสูญเสียอาจจะไม่รุนแรงถึงเพียงนี้ หากมีความรู้และมีระบบการเตือนภัยที่ได้ผลทันท่วงที รวมทั้งการกระจายข่าวสารที่มีประสิทธิภาพ หนังสือเล่มนี้ จึงได้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับคลื่นสึนามิให้แก่สาธารณชน โดยเฉพาะเยาวชนและนักศึกษา สำหรับใช้ประกอบการศึกษาและเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับสึนามิ รวมถึงวิธีการป้องกันภัยจากคลื่นสึนามิ เพราะการที่รู้จักธรรมชาติของคลื่นยักษ์ไว้บ้าง อาจสามารถรักษาชีวิตของเราและคนที่เรารักได้ ซึ่งท่านที่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้ จะได้รับความรู้แบบปฐมบทของคำว่า คลื่นยักษ์ เหตุที่ทำให้เกิดคลื่นสึนามิ ควรจะทำอย่างไรเมื่อเกิดคลื่นสึนามิ ติดตามอ่านฉบับเต็มได้ที่ http://nstda.or.th

Share
รวมภัยพิบัติใน Update
Nov 25th, 2009 by supaporn 387 views

20091124-jupdateUpdate ฉบับที่ ๒๖๖ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๒ รวมปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่รุนแรงหลายๆ อย่าง ความแปรปรวนของธรรมชาติเกิดเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่มนุษย์ต้องเรียนรู้ และเตรียมพร้อม เ่ช่น ตึกถล่ม (Landslide) หลุมยุบ (Sinkhole) แผ่นดินไหว (Earthquake) คลื่นสึนามิ (Tsunami) พายุ (Strom) คลื่นพายุซัดฝั่ง (Storm Surge) น้ำท่วม (Flood) ภัยแล้ง (Drought) ไฟป่า (Forest Fire) ภูเขาไฟระเบิด (Volcanic Eruption) และยังมีเรื่องอิ่นๆ อีกมากมาย อาทิเช่น วิทยาศาสตร์ต้องการผู้หญิง สัตว์ก็รู้เรื่องเลขคณิต ติดตามอ่านได้ที่ STKS

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa