»
S
I
D
E
B
A
R
«
ผู้ป่วยมะเร็งส่อเป็นโรคเครียดจัดแม้รักษาหายขาด
Jul 25th, 2012 by wanutwira 56 views

ผู้ป่วยมะเร็งถึงจะได้รับรักษาจนมะเร็งหายแล้วก็ตาม แต่โรคมะเร็งยังคงทิ้งรอยแผลเอาไว้ให้กับผู้ป่วย ซึ่งจะมีผลกระทบต่อผู้ป่วยไปอีกนานหลายปี จากการค้นพบของนักวิทยาศาสตร์ว่า ผู้ป่วยราวๆ 4 ใน 10 คนที่รอดชีวิตจากการเป็นมะเร็งมานานกว่า 10 ปีนั้นให้ข้อมูลว่า พวกเขายังมีอาการของการเป็นโรคเครียดจากความบอบช้ำทางจิตใจ หรือ PTSD อยู่ จากการเปิดเผยของ โซเฟีย สมิธ แห่งสถานบันมะเร็งดุ๊ก มลรัฐนอร์ธแคโรไลนา สหรัฐอเมริกา

Read the rest of this entry »

Share
ความเครียดอาจทำให้เป็นหวัดง่าย
Jun 15th, 2012 by wanutwira 70 views

ความเครียดเป็นระบบเตือนภัยของร่างกาย ให้เตรียมพร้อมที่กระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง การมีความเครียดน้อยเกินไปและมากเกินไปไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพ ส่วนใหญ่เข้าใจว่าความเครียดเป็นสิ่งไม่ดี มันก่อให้เกิดอาการปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ หัวใจเต้นเร็ว แน่นท้อง มือเท้าเย็น แต่ความเครียดก็มีส่วนดีเช่น ความตื่นเต้นความท้าทายและความสนุก สรุปแล้วความเครียดคือสิ่งที่มาทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงชีวิตซึ่งมี่ทั้งผลดีและผลเสีย แต่ความเครียดที่เป็นผลเสียนั้น น้อยคนนักจะรู้ว่าความเครียดเหล่านี้อาจจะส่งผลให้เป็นหวัดได้ง่าย

Read the rest of this entry »

Share
ความเครียดส่งผลกระทบต่อสมองของเด็กๆ
Jun 13th, 2012 by wanutwira 183 views

ความเครียดสามารถเกิดได้ทุกแห่ง ทุกเวลา ทุกเพศ และทุกวัย ซึ่งความเครียดนี้สามารถเกิดจากหลายสาเหตุไม่ว่าจะเกิดจากปัญหาสุขภาพ จากสิ่งแวดล้อมต่างๆ ก็ส่งผลกระทบทำให้เกิดคว่ามเครียดได้ทั้งสิ้น ความเครียดที่เกิดกับวัยผู้ใหญ่นั้น ยังถือว่าเป็นเรื่องยากที่จะจัดการกับความเครียดนั้นให้บรรเทาได้ และยิ่งหากเกิดกับวัยเด็กย่อมมีผลกระทบค่อนข้างมากกว่าผู้ใหญ่แน่นอน

ความเครียดสะสมนั้นอาจจะสร้างความเสียหายในหัวของเด็กๆได้ เป็นคำอ้างอิงจากนักวิจัยที่ค้นพบว่าส่วนของสมองที่เกี่ยวข้องกับความจำนั้นมีขนาดเล็กกว่าในเด็กที่เผชิญกับความเครียดเรื้อรังเมื่อเปรียบเทียบกับเด็กที่ไม่ค่อยมีความเครียด ซึ่งความแตกต่างทางสมองนั้นมีผลถึงความสามารถในการเรียนรู้ด้วย โดยเด็กที่ชีวิตมีความเครียดสูงนั้นทำแบบทดสอบความจำได้ไม่ดีเท่าเด็กคนอื่นๆ  เด็กที่มีความเครียดสูงนั้นยังมีปัญหาการทดสอบกับความจำระยะสั้น รวมถึงการทดสอบอย่างการหาเหรียญท่ามกลางกล่องหลายๆ ใบอีกด้วย

Read the rest of this entry »

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa