»
S
I
D
E
B
A
R
«
Microsoft Office 2007 คู่มือและเทคนิคการใช้งาน
Oct 28th, 2009 by Courseware2u 1,514 views

STKS ได้จัดทำคู่มือการใช้งาน Microsoft Office 2007 ทั้ง Word, Excel, PowerPoint และสรุปเทคนิคที่น่าสนใจจากหลากหลายคำถาม โดยท่านที่สนใจเข้าชมได้ที่เว็บไซต์ STKS Wiki

Share
คู่มือการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office 2007
Oct 11th, 2009 by Courseware2u 14,841 views

STKS ได้จัดทำคู่มือการสร้างเอกสารสิ่งพิมพ์คุณภาพด้วย Word 2007 จัดการงานคำนวณด้วย Excel 20007 และการสร้างสื่อนำเสนอด้วย PowerPoint 2007 เผยแพร่สำหรับทุกท่าน ผ่านเนื้อหานี้ สำหรับเทคนิคอื่นๆ จะทยอยนำเสนอผ่านเว็บ STKS Wiki ในโอกาสต่อๆ ไปครับ

Read the rest of this entry »

Share
ทำงานออนไลน์พร้อมเครือข่ายด้วย Google Docs
Mar 16th, 2009 by Courseware2u 755 views

Google Docs

ไม่ต้องมายุ่งยากกับการแก้ไขเอกสารหลาย Version ไม่รู้ว่าเอกสารของใครใหม่กว่ากัน หรือต้องส่งไฟล์แนบให้หลายๆ คนแล้วรวมไฟล์ลำบาก เพราะบริการของ Google ที่ชื่อว่า Google Docs/Spreadsheet/Presentation นับเป็นบริการสุดยอด (อีกตามเคยของ Google) ที่พร้อมให้บริการทำงานพร้อมกันแบบออนไลน์ เพียงแต่สมัครสมาชิก แล้ว Upload แฟ้มเอกสารที่ต้องการ จากนั้นก็แชร์เอกสารให้สิืทธิ์เครือข่ายเข้ามาแก้ไข เพียงเท่านี้การทำงานออนไลน์ก็พร้อมเปิดใช้งาน

เทคนิคเด็ดสำหรับโปรแกรมนี้ คือ ช่วยให้เอกสาร OpenOffice.org ทำงานได้ด้วยครับ รวมทั้งการแปลงเอกสารต่างๆ ฟอร์แมต และการแปลงเป็น PDF ได้ง่ายๆ

Share
เทคนิคการคำนวณด้วย OpenOffice.org Calc
Dec 30th, 2008 by Courseware2u 832 views

หลากหลายสาระความรู้ เทคนิคการใช้งานโปรแกรม OpenOffice.org Calc โปรแกรมด้านกระดาษทำการในกลุ่มโอเพนซอร์สที่น่าใช้มากโปรแกรมหนึ่ง ลองศึกษาได้ที่ STKS Wikibooks

Share
OpenOffice.org
Jan 27th, 2008 by Courseware2u 615 views

สำหรับท่านที่สนใจโปรแกรมฟรี (ไม่ต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์) มีเสรีในการทำสำเนาแจกจ่าย และเผยแพร่ เพื่อใช้ในการจัดการงานสำนักงาน เช่น งานพิมพ์เอกสาร จดหมาย สิ่งพิมพ์ รวมถึงงานคำนวณรูปแบบต่างๆ และการสร้างสื่อนำเสนอ โปรแกรม OpenOffice.org นับเป็นทางเลือกที่น่าสนใจทางเลือกหนึ่ง ซึ่ง STKS, NECTEC, สวทช. และ SIPA รณรงค์ร่วมกันเป็นระยะเวลามากกว่า 2 ปี โดยโปรแกรม OpenOffice.org นี้ มีความสามารถในการจัดทำงานสำนักงานที่ครบถ้วน สามารถใช้ได้จริง ทำงานกับแฟ้มเอกสารฟอร์แมตของ Microsoft Office ได้ทันที อีกทั้งแปลงเอกสารเป็น PDF ได้ง่ายโดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติม Read the rest of this entry »

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa